konstituciq na republika bulgaria chlen 60
 

Данък върху доходите, местни данъци, ДДС и т.н. – държавата облага с данък може би всичко, което притежаваме и всяка дейност, която извършваме.

Съгласно чл. 60 от Конституцията плащането на данъци е задължение на всеки гражданин. Няма как човек да печели законно и да не плаща данъци.

Данъците са основен източник на средства в държавния и общинския бюджет. Видът на данъците се определя само със закон. Единствено Народното събрание може да определя размера на държавните данъци, а размерът на местните се определя от общинския съвет, но отново в установени от Народното събрание граници.

В данъчните закони са предвидени данъчни облекчения за определени групи лица като хора с увреждания, многодетни семейства и др.

Органът, който осъществява контрол за осъществява контрол за декларирането на приходите и плащането на данъци е Националната агенция по приходите. За неплащането на данъци се носи административнонаказателна отговорност.

Пълен текст на Конституцията на Република България.