konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

Може би на всеки се е случвало поне веднъж да се чувства дискриминиран – при кандидатстване за работа, на самото работното място, в училище или просто при ежедневното общуване с други хора.

Конституцията изрично забранява дискриминация (различното третиране на гражданите) на основа на посочените в чл. 6, ал. 2 признаци.

В Закона за защита от дискриминация, законодателят прави разграничение между пряка и непряка дискриминация, както и случаите, в които нееднаквото третиране не се смята за дискриминация.

Смятате, че правата ви са нарушени? Комисията за защита от дискриминация е компетентният орган, до който може да подадете жалба.

Пълен текст на Конституцията на Република България.