konstituciq na republika bulgaria chlen 58
 

Искам правата ми да се спазват!

В чл. 58 от Конституцията е установено основното задължение на гражданите да съобразяват поведението си с предписаното от Конституцията и законите.

Спазването и изпълнението на Конституцията и законите означава и зачитане на правата и законите интереси на останалите, защото те също са установени от законите.

Казано по-общо, ако всеки изпълнява задълженията си съвестно и не нарушава чуждите права, няма да си задаваме въпроса: „Къде са правата ми?”

Пълен текст на Конституцията на Република България.