konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

Държавата е длъжна да осигури гарантиран достъп на всеки гражданин до медицинска помощ.

Необходимо е да се прави разлика между здравното осигуряване и медицинското обслужване. Здравното осигуряване е не само право, но и задължение на всеки от нас, като чрез внасянето на здравноосигурителни вноски ние си поделяме с държавата разходите при увреждане на нашето здраве и последващото му лечение. Напротив, медицинското обслужване е безплатно – има се предвид спешната медицинска помощ, спешна психиатрична помощ, задължителните имунизации и др.

Лекар или лечебно заведение не може да откаже спешен (неотложен) преглед на гражданин с основанието, че той е здравнонеосигурен. Последващото лечение обаче е за нeгова сметка.

Пълен текст на Конституцията на Република България.