konstituciq na republika bulgaria chlen 50
 

Правото да стачкуваш е право да преустановиш изпълнението на трудовите задължения, които си поел към работодателя за определен период от време. Защо? Основната цел на стачката е да се изрази колективен протест срещу съществуващите условия на труд и да се упражни натиск върху работодателя и конкретни държавни органи, за тяхното изменение и подобряване, както и при неизпълнение на задължения от страна на работодателя като неизплащане на възнаграждение.

Редът и гаранциите за упражняване на правото на стачка са уредени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Има случаи, в които обаче стачките са забранени, напр. по време на природно бедствие и свързаните с него спасителни и възстановителни работи.

И още едно важно уточнение – при осъществяването на някои дейности с голяма обществена значимост е забранено провеждането на стачка, напр. в системата на Министерството на отбраната.

Пълен текст на Конституцията на Република България.