konstituciq na republika bulgaria chlen 48-5
 

Обичаш работата си и всеки ден ходиш с удоволствие в офиса. Дано при всеки работник или служител е така :)

Но, за да го има личното удовлетворение и професионална реализация, трябва да има подходящи условия за това.

В чл. 48, ал. 5 от Конституцията изрично са изброени основните права на полагащите труд:

• имаш право на здравословни и безопасни условия на труд – в Закона за здравословните и безопасни условия на труд те са подробно регламентирани;
• имаш право на минимално трудово възнаграждение – в момента минималната работна заплата в България е 420 лв.
• имаш право на заплащане, което съответства на професията, която упражняваш;
• имаш право на почивки през работния ден;
• имаш право на отпуск – минималният размер на основния платен годишен отпуск е 20 работни дни.

Кой следи дали правата ти са нарушени? Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и действащите към нея Инспекции по труда са основният контролен орган за спазване на трудовото законодателство.

Пълен текст на Конституцията на Република България.