konstituciq na republika bulgaria chlen 48
 

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.
(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.

Искаш да работиш, но нямаш работа. Търсиш, но не намираш. Продължаваш и не се отказваш. И в един момент най-сетне го постигаш – намираш „мечтаното“ работно място.

Като четеш чл. 48 от Конституцията ти се струва, че държавата трябва да осигури достатъчно работа за всички граждани. Би било чудесно да е така. :)

Всъщност чл. 48 установява задължение за държавата да съдейства за упражняване на правото на труд, като създаде условия и гаранции за работа според желанието, способностите и професията на търсещите работа.

Към Министерството на труда и социалната политика функционира Агенция по заетостта, Бюра по труда и Регионални служби по заетостта. Законът за насърчаване на заетостта определя правата и задълженията на лицата, които търсят работа, и на работодателите. Ежегодно се приема Национален план за действие по заетостта, планират се програми и мерки за насърчаване на заетостта и т.н. :)

Може би обаче личната мотивация и качества на търсещия работа са водещият фактор в процеса.

Пълен текст на Конституцията на Република България.