konstituciq na republika bulgaria chlen 47
 

Когато си малък разчиташ на мама и тате за всичко. :) После твоите деца разчитат на теб за всичко. :)

Да отгледаш, възпиташ и осигуриш детето си е трудна и отговорна задача, с която трябва да се справиш.

Съгласно чл. 47, ал. 1 от Конституцията държавата подпомага родителите в тази дейност. И може да се запиташ: „И по-какъв начин ми съдейства държавата?“

Отговорът не е еднозначен и зависи от материалното състояние на родителите. Ето няколко примера:

• отпускане на семейни помощи, напр. еднократната помощ за първокласник;
• изплащане на детски надбавки;
• данъчни облекчения за деца и др.

Закрилата и осигуряването на пълноценното израстване на всяко дете са подробно регламентирани в Семейния кодекс и Закона за закрила на детето.

Пълен текст на Конституцията на Република България.