konstituciq na republika bulgaria chlen 46
 

Едва ли има някой, който не мечтае да се ожени/омъжи.

В Конституцията – чл. 46, изрично е закрепено правото на всеки гражданин да встъпи в брак.

В Република България брак може да се сключи само между мъж и жена като правно значение има брак, сключен пред длъжностно лице по гражданско състояние. Църковният брак не е задължителен, той е по желание на двойката.

Личните и имуществени отношения между съпрузите са уредени в Семейния кодекс. Най-важното, на което трябва да обърнете внимание са пречките за сключване на брак, възможността за избор на режим на имуществени отношения между вас и любимия човек, както и че може да преминавате от един режим в друг без ограничения.

Пълен текст на Конституцията на Република България.