konstituciq na republika bulgaria chlen 45
 

Сигурно поне веднъж си бил убеден, че правата ти са нарушени при обслужване от администрацията на конкретен държавен орган и си искал или си подал жалба срещу действията, които считаш за неправомерни.

В чл. 45 от Конституцията е изрично установено, че гражданите имат право на жалби, предложения, петиции. По този начин сигнализираш, че нещо не е наред в системата – законът не се спазва и стартираш процедура (производство), в която да получиш защита.

• жалбата е насочена срещу незаконни или неправилни актове или действия на органите;
• предложението е препоръка за подобряването на организацията и дейността им;
• петицията е писмено колективно искане на група граждани за решаване на техен проблем, който може да има икономически, социален и друг характер.

Процедурата, по която можеш да подадеш жалба зависи от конкретно нарушеното ти право и е предвидена в съответния закон – напр. подаването на жалба срещу наказателно постановление на Пътна полиция е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Пълен текст на Конституцията на Република България.