konstituciq na republika bulgaria chlen 43-1
 

Има теми от политическия, икономическия и обществен живот, които силно вълнуват нас като граждани. Бързото протичане на събитията или неочакваните промени ни карат да излезем на улицата, за да изразим подкрепа, възмущение, тъга.

Чл. 43 от Конституцията урежда правото на ПРОТЕСТ – да кажеш и покажеш какво мислиш колективно с тези, които споделят възгледите ти.

Има специален Закон за събранията, митингите и манифестациите, където са установени правила за провеждането на събрания, митинги и манифестации като форми на масово събиране.

Какво не бива да забравяте при участие в такива прояви – участниците в такива мероприятия не могат да бъдат наказвани, както и да последват неблагоприятни последици от какъвто и да е характер.

За всички масови събирания (с изключение на събранията на закрито) е необходимо разрешение от общината. Забранено е носенето на оръжие, употребата на алкохол или всичко, което може да застраши здравето и живота на околните. Органите на реда могат да се намесят при нарушаване на обществения ред, за да осигурят неговото спазване.

Пълен текст на Конституцията на Република България.