konstituciq na republika bulgaria chlen 31
 

Избирателното право е основно политическо право на гражданите, гарантирано от Конституцията, което им дава възможност да участват в упражняването и осъществяването на контрол по отношение на държавните институции относно начина, по който те осъществяват държавната власт. Въз основа на това право гражданите участват както в представителното управление чрез избиране на държавни органи, напр. президент, Народно събрание, така и в различни форми на пряка демокрация, напр. референдум.

Демократичното управление е немислимо без избори и избирателно право.

Всеки гражданин на Република България, който има навършени 18 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода има право да гласува и да избира органите на държавна власт и местно самоуправление, както и да участва в допитвания до народа.

Пълен текст на Конституцията на Република България.