konstituciq na republika bulgaria chlen 40
 

В чл. 40, ал. 1 от Конституцията е уредена свободата на печата и другите средства за масова информация (като радио, телевизия, електронни издания).

В своето решение относно задължителното тълкуване на чл. 39 Конституционният съд поставя свободата на печата в тясна връзка с правото на всеки от нас да търси, получава и разпространява информация, като акцентира върху забраната държавата да упражнява контрол върху разпространяваното от медиите.

Спазването на принципа за свобода на словото гарантира на нас гражданите възможност за оценка на случващото се в обществения и политически живот чрез обективно представяне в медиите на всички гледни точки по проблемите от деня.

Дали всички медии са коректни при отразяването на събитията? Има ли все пак някакъв контрол?

Най-сигурното средство за контрол е правото на отговор в медиите и печата. За независимостта при отразяването на събитията следи Съвета за електронни медии (СЕМ).

Пълен текст на Конституцията на Република България.