konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език.

Задължителното изучаване и използване на българския език има за цел, от една страна, да съхрани българите като нация и, от друга, да съдейства за пълноценното интегриране на лицата с различна етническа принадлежност в социалния, културния и обществения живот в страната.

Едновременно с това Република България осигурява възможност на децата с различен майчин език да го изучават в училище наред с българския с оглед запазване на тяхната идентичност и ценностите на демократичното общество.

Пълен текст на Конституцията на Република България.