konstituciq na republika bulgaria chlen 33
 

Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.

(2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.

Моят дом е моята крепост!
В чл. 33 от Конституцията изрично е прогласена неприкосновеността на жилището.

Тази неприкосновеност обаче не е неограничена – Конституцията и законите на страната уреждат случаите и реда, по който може да се влезе в жилището на всеки без негово съгласие.

Служителите на полицията имат право на достъп за предотвратяване на престъпление, за залавяне на престъпници и в други случаи, в които защитата на обществения интерес го изисква.

Това може да стане и за извършване на действия по разследване на престъпления по разпореждане на орган на съдебната власт – напр. извършване на оглед, претърсване, изземване.

Пълен текст на Конституцията на Република България.