konstituciq na republika bulgaria chlen 32
 

Ежедневно попадаме пред обектива на редица камери и други записващи устройства.

Чл. 32 от Конституцията гарантира правото на всеки гражданин да не бъде сниман:

• „без негово знание“ – затова на голяма част от търговските обекти, сгради на учреждения и др. има табела „обектът е под видеонаблюдение“;
• „или въпреки неговото изрично несъгласие“ – липсата на изрично противопоставяне означава, че лицето е съгласно да бъде снимано;
• „освен в предвидените от закона случаи“ – съгласие не се изисква, когато законът цели защитата на обществения интерес, например когато срещу лицето има образувано наказателно производство.
Ако смятате, че правата ви са нарушени, защита може да потърсите пред Комисията за защита на личните данни.

Ако смятате, че правата ви са нарушени, защита може да потърсите пред Комисията за защита на личните данни.

Пълен текст на Конституцията на Република България.