konstituciq na republika bulgaria chlen 32-1
 

Държиш много на неприкосновеността на личния си живот. Не обичаш да се коментира и разпространява какво, с кого, кога и защо правиш. :)

В чл. 32, ал. 1 от Конституцията изрично е установена забрана за намеса в личния и семейния живот, както и посегателството върху честта, достойнството и доброто име.

Нарушение ще има например когато лекар, адвокат, длъжностно лице и т.н. разпространява информация за теб, която е разбрало във връзка с работата си; когато някой те клевети или обижда.

В някои случаи обаче органите на реда могат да се намесват правомерно в личния ти живот, например ако вдигаш шум в 2.00 ч. през нощта и нарушаваш обществения ред, има сигнал за домашно насилие в дома ти и др.

Защита на правата си може да потърсиш по административен или съдебен ред в зависимост от конкретното вмешателство в личния ти живот.

Пълен текст на Конституцията на Република България.