konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

Правото на защита е основен принцип на съвременния наказателен процес, който е и конституционно закрепен в чл. 31 от Конституцията.
Презумпцията за невиновност (невинност) е гаранция за осигуряване на правото на защита. Задължени да докажат, че дадено престъпление е извършено от конкретно лице, са органите на съдебната власт.

Осъдителна присъда може да бъде постановено само ако обвинението е доказано по категоричен начин, с предвидените в Наказателно-процесуалния кодекс доказателствени средства.

Забраната за осъществяване на физическа и/или психическа принуда над обвиняемия, както и забраната единствено доказателство за виновността му да бъде неговото самопризнание е условие за справедлив наказателен процес и разкриване на истината.

Пълен текст на Конституцията на Република България.