konstituciq na republika bulgaria chlen 61
 

Правото на лична свобода и неприкосновеност като висше благо са конституционно провъзгласени в чл. 30, ал. 1 от Конституцията.

Кога те могат да бъдат ограничени?

В Наказателно-процесуалния кодекс изрично е установено, че задържане, оглед, обиск на лице могат да се извършват само по разпореждане на съдебната власт, при наличието на законови основания за това и по реда, предвиден в закона.

Има ли изключения?

Без разрешение на съд лице може да бъда задържано от полицията за не повече от 24 часа. При задържане може да се извърши обиск на лицето, като протоколът от него трябва да се представи за одобрение от съдия не по-късно от 24 часа.

В неотложни случаи освидетелстване е допустимо и без предварително разрешение от съда, като протоколът за неговото извършване отново трябва да се представи за одобрение в срок до 24 часа.

Пълен текст на Конституцията на Република България.