konstituciq na republika bulgaria chlen 23
 

Република България е една от държавите, които на конституционно ниво закрепват като принцип създаването на условия за развитието на науката, образованието и изкуството.

Приети са специални закони (Закон за културното наследство, Закон за закрила и развитие на културата, Закон за народните читалища, Закон за филмовата индустрия, Закон за предучилищното и училищното образование и др.).

Създаден е Национален институт за недвижимото културно наследство (НИНКН), който се “грижи” за съхранение на архитектурните паметници. Българска академия на науките (БАН) е „мястото“ за научна дейност на световно ниво.

Развитието на българската наука, изкуство и култура зависи и от теб! Бъди част от него. :)

Пълен текст на Конституцията на Република България.