konstituciq na republika bulgaria chlen 16
 

Правото на труд е основно социално право, гарантирано на гражданите от Конституцията.

Основната цел на държавата в тази насока е повишаването на качеството и сигурността на труда чрез защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите и подобряването на условията на труд в предприятията, а също и ограничаване на “сивия сектор” в икономиката.

Внимание се отделя на усъвършенстване на трудовото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Пълен текст на Конституцията на Република България.