konstituciq na republika bulgaria chlen 11
 

Чл. 11. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.

(3) Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.

(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.

В чл. 11 от Конституцията са закрепени принципите на политическия плурализъм и на политическото представителство.

Политическият плурализъм (наличието на множество партии) е гаранция за изграждането демократично общество и възможност за свободното разпространение и реализиране на различни идеи и перспективи за управлението на държавата.

Основната функция на политическите партии е да съдействат за формирането и изразяването на политическата воля на гражданите. Посредством изборите гражданите определят парламентарно представителните партии, на които гласуват доверие, и по този начин вземат участие в управлението на държавата.

Пълен текст на Конституцията на Република България.