2016-11-21 Конституцията - правомощия на вицепрезидента

Конституция на Република България

konstituciq na republika bulgaria chlen 104
 

Вицепрезидентът подпомага президента в неговата дейност. Той се избира едновременно с президента и трябва да отговаря на изискванията за президент.

Правомощията, които по Конституция Правомощията, които по Конституция има вицепрезидента са:
да назначава и освобождава от длъжност държавни служители, определени със закон;
да дава и възстановява българско гражданство, както и да лишава от такова;
да предоставя убежище;
да помилва осъдени.

Той упражнява тези правомощия, ако му бъдат възложени от президента и не може да упражнява други освен тези от правомощията на президента.

Пълен текст на Конституцията на Република България.

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове