konstituciq na republika bulgaria chlen 104
 

Вицепрезидентът подпомага президента в неговата дейност. Той се избира едновременно с президента и трябва да отговаря на изискванията за президент.

Правомощията, които по Конституция Правомощията, които по Конституция има вицепрезидента са:
да назначава и освобождава от длъжност държавни служители, определени със закон;
да дава и възстановява българско гражданство, както и да лишава от такова;
да предоставя убежище;
да помилва осъдени.

Той упражнява тези правомощия, ако му бъдат възложени от президента и не може да упражнява други освен тези от правомощията на президента.

Пълен текст на Конституцията на Република България.