konstituciq na republika bulgaria chlen 101


Чл. 101. (1) В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано.
(2) Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители.
(3) Повторно приетият от Народното събрание закон се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.

Президентът участва в заключителната фаза на законодателния процес. Чрез правото си на вето той може да върне закон за ново обсъждане и по този начин се дава възможност на Народното събрание да обмисли още веднъж възприетите от него законодателни разрешения.

Ветото може да бъде преодоляно, ако за закона в този му вид, в който е върнат президента гласуват повече от половината от всички народни представители, т. е. с така нареченото абсолютно мнозинство.

Целта на ветото е преосмисляне на законодателни решения, които не отговарят на дългосрочните интереси на страната.

Пълен текст на Конституцията на Република България.