4
 

Чл. 1. (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Принципът на народния суверенитет, закрепен в чл. 1, ал. 2 и 3 от Конституцията, е един от основополагащите принципи на демократичното общество.

Две са формите на упражняване на държавната власт от народа: 1. непосредствено – посредством провеждането на национални и местни референдуми и 2. чрез органите, излъчени от народа при провеждането на избори. Органите са само изразител на народния суверенитет, те не стават негов носител. Именно по тази причина държавните органи са мандатни и народът (в лицето на избирателите) периодично изразява волята си относно персоналния състав на органите на държавната власт.

Народният суверенитет е неотменим. Концентрирането на управлението в лицето на една организация, институция или личност е погазване на народния суверенитет.

Пълен текст на Конституцията на Република България.