Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Конституция на Република България

Разкодираните текстове на Конституцията

Discy Latest Articles

Конституцията – правомощия на вицепрезидента

  Вицепрезидентът подпомага президента в неговата дейност. Той се избира едновременно с президента и трябва да отговаря на изискванията за президент. Правомощията, които по Конституция Правомощията, които по Конституция има вицепрезидента са: да назначава и освобождава от длъжност държавни служители, ...

Конституцията – право на вето на президента

Чл. 101. (1) В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано. (2) Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината ...

Конституцията – изисквания за кандидат-президента

  Не всяко лице може да бъде избрано за президент, както и правомощията на едно лице като президент не са безконечни във времето. По Конституция президентът се избира за срок от 5 години, като има право на два бъде избиран ...

Конституцията – президентът като обединител на нацията

  Президентът на републиката е символ на националното единство и има ролята на обединител в политическия живот на страната, където при многообразието от политически партии и изострени социални противоречия, са необходимо стабилност и постоянство. Функцията на президентската институция е да ...

Конституцията – избирателно право

  Избирателното право е основно политическо право на гражданите, гарантирано от Конституцията, което им дава възможност да участват в упражняването и осъществяването на контрол по отношение на държавните институции относно начина, по който те осъществяват държавната власт. Въз основа на ...

Конституцията – предаване на съдебната власт

  Република България е правова държава и държавната власт се осъществява при спазване на Конституцията и законите. Съгласно чл. 31 всяко лице, обвинено в извършването на престъпление следва да бъде предадено на съда в определен от закона срок. В действащия ...