Какво ми се случва? След като съм получил покана за доброволно изпълнение, изпратена от съдебен изпълнител може да се сблъсквам с действия на съдебния изпълнител – държавен или частен, които не отговарят на предвиденото в закона. Този ...