Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Застраховка живот при ипотечен и потребителски кредит: всичко, което трябва да знаете

Автор:
Застраховка живот при ипотечен и потребителски кредит: всичко, което трябва да знаете

Автор: Иван Тричков, NN България

Застраховката „Живот“ е един от застрахователните продукти, в който като че ли най-малко вярваме, и който трудно приемаме и разбираме.

Казваме гласно, че точно на нас няма да се случи. Мислим си наум, че няма как реално да видим ползите за близките ни хора. Това обаче вече се променя.

Все повече българи осъзнават важността на този финансов инструмент и една от причините за това са банките. Вече рядко може да се изтегли потребителски или ипотечен кредит без да се сключи застраховка „Живот“, която да го обезпечава.

Поради това и голяма част от исковете за плащане при застрахователни събития са по животозастрахователни продукти, сключени с цел покритие на дългове.

Защо е необходима застраховка „Живот” при теглене на ипотечен и потребителски крeдит?

В принципите на Застрахователното планиране са залегнали няколко основни момента.

Те се фокусират върху това какво се случва, ако утре ни настигне някое непредвидено събитие с неблагоприятен и дори летален изход.

Първият момент е свързан с това как ще се промени стандарта на живот на хората, които обичаме.

Вторият разглежда дали финансово ще се осъществят важните ни житейски цели като образованието на децата ни, например.

Третият е свързан с това да не оставяме дългове след себе си. Дългове, които ще бъдат плащани точно от хората, които обичаме. Последното отговаря накратко на въпроса защо ни е необходима застраховка „Живот“ , когато имаме кредит.

Нека да влезем в конкретика по темата за нашите дългове:

Допълнителна защита

Има два основни риска свързани с невъзможността да върнем своите кредити.

Първият е финансов и е свързан с безработица, спад в доходите, пренасочване на разходи към по-важни текущи пера, като здравеопазване например.

Вторият е фактически и е свързан с това да ни няма тялом и духом на този свят.

Чистата застраховката „Живот“ може да помогне директно във втория случай. Тя е допълнителна гаранция, че парите взети от банката, ще бъдат върнати.

Тук основния плюс е за банката. Така тя си гарантира прогнозируемо спокойствие, защото е измерила тези рискове и  ги управлява с продукти като застраховката „Живот“.

Сигурност за близките ни

За нас като клиенти фокусът в животозастраховането при ползване на кредити е в това да дадем сигурност на близките ни, че те няма да връщат пари, които не са ползвали.

Няма да се налага да се отказват от наследство, защото ако го приемат, това което ще наследят като активи в някои случаи би могло да е по-малко от това, което ще дължат на финансовите институции, т.е. активити ще са по-малко от пасивите.

Спомняме си няколкото телевизионни репортажа, отразяващи случаите, при които наследник малолетно дете се оказва длъжник на банката, поради кончината на баща му и липсата на брак с майката на детето.

Подкрепа при непредвидени обстоятелства

Никой не знае какво и колко му е писано. Никой не може да каже дали ще се разболее, от какво и кога. Никой не може да знае дали с него утре няма да се случи злополука, водеща до загуба на живот, трайна или временна нетрудоспособност.

Никой не знае дали утре няма да остане без работа.

Това са непредвидени ситуации за всеки един от нас, които не можем да оценим, защото разполагаме с ограничени данни – само за себе си и няколко наши близки и познати.

Застраховането обаче прави анализа на ниво огромна група от индивиди и може да измери вероятността от сбъдването на което и да непредвидено събитие.

Ако се случи такова събитие, то ще попречи на клиента да обслужва нормално своите кредитни задължения.

Затова животозастрахователните компании, свързани с банковите институции предлагат и покриването на допълнителни рискове при застраховките Живот, сключени чрез посредничеството и в ползва на банките. Такива рискове са трайна и/или временна нетрудоспособност, хоспитализация, безработица.

Така в хипотезите „Клиентът е жив, но не е здрав“ и „Клиентът е жив и здрав, но е без работа“ длъжникът може да разчита на подкрепа при обслужването на кредита си от застрахователната компания.

Какво трябва да знаем за този тип застраховка Живот?

Отговор на този въпрос можем да намерим в няколко нормативни документа – Закон за потребителския кредит, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителя и естествено Кодекса за застраховане.

Също така трябва да се запознаем подробно  и с условията, предлагани от животозастрахователните компании, за да  изберем най-добрия за нас вариант. Ето важните неща, върху които да се фокусираме:

Избор

Имаме ограничение в правото на избор дали да откажем сключването на застраховка „Живот“. Ограничени сме и в това да изберем къде да го направим.

И при потребителския, и при ипотечния кредит нашият избор за сключването на застраховка Живот е ограничен.

Банката може да постави задължително условие за застраховка „Живот“ при отпускането на кредит. Ако кандидатстваме за някой от двата вида кредити и все пак не искаме да сключим такава застраховка, имаме следните варианти: избираме банката, която не го поставя като условие;  опитваме да се преборим с нея да премахне това изискване или сключваме такава при усвояването на кредита и след няколко месеца спираме плащането по нея.

Винаги обаче е по-добре да имаме застраховка.

Видове застраховки: групови и индивидуални

След като решим, че ни трябва застраховка с кредита, стигаме до дилемата как да изберем застраховател.

Единият вариант е да се включим в груповата стереотипна застраховка, предлагана от застраховател, свързан с банката.

Вторият – да изберем индивидуална рискова застраховка от независима и необвързана с банката животозастрахователна компания. Трябва да сме наясно, че при ипотечния кредит правото на такъв избор е залегнало в закона, докато при потребителския кредит всичко е въпрос на допълнително и трудно договаряне.

По-долу ще очертаем основните разлики при избора на единия или другия вариант.

Застрахователна компания

Всяка банка работи с един застраховател по съответното направление – ипотечно или потребителско кредитиране. Затова нямате право на избор на застрахователна компания, ако се включите в стереотипна групова застраховка.

При индивидуалните застраховки избора кой да носи риска ви е напълно свободен.

Ползващи лица

При груповите застраховки „Живот“ ползващо лице е банката кредитор, т.е ако нещо фатално се случи със застрахования, застрахователната компания ще преведе средствата на банката, която да ги използва за погасяване на остатъка от кредита.

При индивидуалните застраховки ползващо лице също може да е банката, но може да е и друго лице – напр. партньор, който би могъл да използва евентуалното застрахователни плащане за погасяване на кредита. Индивидуалните застраховки имат по-голяма гъвкавост и по този критерий.

Покрития

При груповите застраховки покритията са фиксирани – загуба на живот от заболяване и злополука, трайна нетрудоспособност, временна нетрудоспособност, хоспитализация.

Тук е важно да прочетем общите условия и да обърнем внимание дали за тези покрития са включени само събития от злополука или и от заболяване. Както и при какви условия.

Съществува и допълнителното покритие за безработица.

При индивидуалните застраховки всеки може да избере конкретно, какви точно рискове иска да му бъдат покрити.

Ако застраховката по кредита е задължителна, трябва покритията да са съгласувани предварително с банката, тъй като при усвояването на кредита може да възникне проблем.

Срок на застраховката

Срокът на застраховката е другият параметър, при който има разлика между груповите и индивидуалните застраховки.

При груповата застраховка срокът на кредита задължително се припокрива изцяло от срока на застраховката. Прави се задължително една застраховка за целият срок на кредита, например за 10 години.

Индивидуалните застраховки дават по-голяма гъвкавост. Клиентът може да си направи 20 годишна застраховка или да си направи първо една 10-годишна и след изтичането й още една 10-годишна, вкл. в различни застрахователни компании. Това е въпрос на планиране и на това да се търсим по-добра цена за целият срок.

Анализ на здравословното състояние

Анализът на здравословното състояние при груповите застраховки е на база декларация която подписваме ние като клиенти.. Често подписваме без да четем, бързайки да изтеглим кредита и да си свършим работата, за която той е предназначен.

Това, обаче, се превръща в подводен камък. Оказва се, че в декларацията сме се съгласили да не получим обезщетение, ако сме страдали от високо кръвно налягане, например.

Така застрахователната компания отказва да изплати обезщетение.

При индивидуалните застраховки здравният риск е детайлно оценен преди да се издаде застрахователния договор. Така, още когато подписваме полицата сме наясно има ли здравословни състояния и причини, при които застрахователят няма да плати или ще плати по-малко от уговореното.

Размер на застраховката Живот

След като вече сме убедени, че ни трябва застраховка „Живот“ по кредита, с конкретни застрахователни покрития, срок и ползващи лица, преди да вземем оферти за групова и индивидуална застраховка трябва да определим размера на застрахователната сума.

Това е сумата, която ще плати застрахователната компания на ползващото лице, при настъпване на конкретното застрахователно събитие.

Когато става дума за кредит, размерът на застраховката винаги съвпада с размера на първоначално одобрения кредит.

Правим застраховка не защото банката я изисква, а за да дадем спокойствие и финансова сигурност на близките си.

Затова е много важно да знаем, какво ще е застрахователното плащане, ако настъпи фатално събитие през срока на кредита, респективно на застраховката.

При груповите застраховки Живот

При всички групови  банкови застраховки, при загуба на живот застрахователят плаща само остатъка от дълга към датата на настъпване на събитието.

Казано с други думи, ако 2 месеца преди да си погасим кредита и да изтече груповата  застраховка настъпи застрахователно събитие, застрахователят ще изплати само остатъчните 2 вноски по кредита.

А   плащане на премии по застраховката ще е имало почти 10 години. Това е един от най-големите негативи на груповите банкови застраховки.

При индивидуалните застраховки Живот

При индивидуалната застраховка банката и/или другите ползващи лица ще получат първоначалната застрахователна сума, или в случая размера на първоначално тегления кредит.

Така средствата ще стигнат освен за погасяване на малкия дълг към банката, но и за близките ни, които ще запазят нормален стандарт на живот поне 1 – 2 година напред.

Еднократно или месечно плащане

Последният базов факт, който трябва да знаем при застраховките, свързани с потребителски и ипотечни кредити е принципът им на ценообразуване.

При груповата застраховка, по предварително анализирана голяма група от хора и на база конкретни групови фактори като средна възраст на кредитополучателите, среден срок и сума на кредитите се определя средно и единствено тарифно число/цена, важащи за всички от групата.

Ако 25-годишен програмист и 50-годишен кранист изтеглят един и същи кредит, за един и същ срок и застраховката, и на двамата ще струва еднакво. Няма значение, че рискът при краниста (заради възрастта и професията) е много по-висок и трябва да плаща по-скъпо от програмиста.

При индивидуалните застраховки тези факторите се оценяват значително по-конкретно и персонално. Затова по всяка вероятност на програмиста ще му е по-ефективно да си направи индивидуална застраховка, а кранистът да ползва груповата, предложената от банката.

Лихви и отстъпки

Част от банките предлагат отстъпка в лихвата по кредита при ползване на групова застраховка. С това трябва да бъдем внимателни.

Нерядко ползваната отстъпка в лихвата е по-малка, отколкото струва самата застраховка, но не при всички банки е така. В крайна сметка излиза, че ще плащаме малко повече, но ще имаме и застраховка. На практика се получава, че за вас допълнителната услуга играе ролята на отстъпка.

Малък трик, използван от банките

Има и един малък трик използван от някои банки и техните застрахователи.

Принципно, съществуват два  начина за калкулиране и плащане на застраховката „Живот“.

Първият и стандартен подход е свързан с определяне на месечната застрахователна премия, чрез умножение на определеното базово за груповите застраховки тарифно число с първоначалния размер на одобрения кредит. Така получената стойност се събира с месечната вноска по кредита. Това е честно и справедливо.

Напоследък, обаче, става все по-модерно да се изчисли размера на вноските по застраховката за целият срок на договора и тази обща голяма сума да се добави към главницата по кредита, който банката отпуска.

Например: теглите 10 хил. лева за 10 години. Банката ви отпуска 10900 лева кредит. Така вие получавате финансиране от 900 лева за застраховката си за целият срок и почвате да изплащате и двете. Само че при втория начин,  ще платим лихви и върху размера на застраховката, което оскъпява кредита. Неприятно, нали?

Ето и конкретни действителни примера от две престижни банки на българския пазар.

Примери от живота

При потребителски кредит от 10000 лева за 10 години нашият кранист и нашият програмист ще платят  за групова застраховка с почти идентични покрития общо за периода 1440 лева в едната банка и 450 лева в другата.

Тези суми са добавени към искания кредит, така че реалното оскъпяване ще по-голямо заради начислените лихви върху застраховката.

Както забелязвате, има огромна разлика в цената на груповите застраховки.

Не бива да пренебрегваме този фактор при избора на потребителски или ипотечен кредит. При последния разликите са още по внушителни.

Други застраховки при теглене на ипотечен кредит

Застраховка Имущество

Когато става дума за ипотечен кредит, освен застраховка „Живот“, задължително се прави и застраховка на ипотекирания/новозакупения имот.

Както при застраховките „Живот“, повечето банки работят с конкретен застраховател, но дават и свобода на избор. Имат определени рискове, които трябва да са покрити и те са еднакви като изискване за всички банки – пожар, природни бедствия, злоумишлени действия от трети лица и вандализъм, спукване на тръби, земетресение.

Тук най-важното е да сме сигурни, че ако се случи някое от застрахователните събития компанията ще плати щетите.

Плаща се или на банката при тотална щета или на нас, ако щетата е минимална или частична. Така можем лично да отстраним пораженията.

При първия случай средствата отиват директно към банката за погасяване на ипотечния ни кредит. Ако сумата от застраховката е по-малка, трябва да погасим остатъка от кредита или да предоговорим  нов потребителски кредит. Ако сумата е по-голяма банката ще ни преведе горницата.

Във втория случай трябва да вземем писмо от банката, че е съгласна да ни се преведе сумата по частичната щета.

Важно е да заведем щетата в застрахователната компания в двудневен или в тридневен срок.

Поемаме ли дългосрочен финансов ангажимент, каквито са кредитите е добре да имаме  застраховка „Живот“, която да покрива тези финансови задължения.

Това ще ни даде спокойствието, че сме защитени при неблагоприятни обстоятелства – и ние, и близките ни, върху които няма да се стоварят непосилни финансови тежести.

Познаването на условията, както по кредита, така и по покриващата го застраховка Живот е задължително условие, когато поемаме финансовия товар на дълга.

Ако ни се вижда трудно да се справим или пък нямаме време да се занимаваме с четене на „дребния шрифт“ е най-добре да потърсим безплатна консултация с финансово застрахователен консултант.

Автор: Иван Тричков, NN България

Още от Блога