Въпросите по-долу вълнуват абсолютно всеки, който планира да стартира и управлява организация – било такава с идеална цел (НПО), било такава с цел печалба (търговско дружество / фирмa).

От тези въпроси се вълнуваме и всички ние, които управляваме организации.

Отговорите са налични на тази страница в интервю с Ангелина Борисова – изпълнителен директор на Anagami Accounting & Consulting.

Кой води счетоводство?

Мога ли да имам дейност и да не водя счетоводство?

Мога ли да имам дейност и да не се осигурявам?

Кой е отговорен за воденето на счетоводство на фирмата?

Кой съставя финансовите отчети на края на годината?

Мога ли сам да съставя финансовите си отчети?

Защо не трябва сам да водя счетоводството си?

Какви са ползите за мен от счетоводната отчетност?

Отговорите са на тази страница.

Schetovodstvo