Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Издаване на фактура – задължително съдържание и полезни съвети

Автор:
Издаване на фактура – задължително съдържание и полезни съвети

Едно от най-важните неща за бизнеса е правилното фактуриране при осъществяването на търговска дейност. Много от търговците, които тепърва започват да развиват дейност, си задават редица въпроси свързани с това какво трябва да е съдържанието на фактурата, необходим ли е печат и подпис и има ли лесен начин за проследяването на целия процес.

Важно е да знаете, че съществува разлика между съдържанието на фактурата в зависимост от това дали фирмата, която издава документа, е регистрирана по ЗДДС или не.

Съдържание на фактура, която се издава от фирма, нерегистрирана по ЗДДС

В случай че фирмата не е регистрирана по ДДС, Законът за счетоводството предвижда следното задължително съдържание на фактурата:

  • думата фактура и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
  • дата на издаване;
  • наименование, адрес и идентификационен номер (ЕИК, Булстат номер или ЕГН) на издателя и получателя;
  • предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

Съдържание на фактура при регистрация по ЗДДС

Ако обаче дружеството е регистрирано по ЗДДС, то фактурата трябва да съдържа и допълнителни реквизити, които са изчерпателно изброени в чл.113 от ЗДДС. Основните разлики са следните:

  • номерът трябва да бъде десетразряден, т.е да има десет цифри и да е изписан с арабски цифри;
  • задължително е посочването на номер по ЗДДС на доставчика и получателя на доставката;
  • посочва се датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
  • посочва се ставката на данъка в %, както и неговият размер;
  • в случай че сумата за плащане се различава от данъчната основа и данъка, тя задължително се посочва.

В случай че някой от задължителните елементи във фактурата липсва, това ще я направи невалидна и ще доведе до нужда от преиздаването и.

Важно е да знаете, че при издаването на фактура има и реквизити, които могат да бъдат добавени, но не са задължителни. Такива са начинът и срокът на плащане, имената на лицето предало и получило стоката/услугата, мястото на предаването на стоката/услугата, печатът и подписа на съставителя. Те могат да бъдат включени с цел по-добра отчетност или доказване на обстоятелства.

Номер на фактура

След като вече имате представа какво е задължителното съдържание на фактурата, то трябва да бъдете внимателни и с поредността на номерата, както и да не допускате дублиране или пропускане на такива. Ако все пак се случи да прескочите номер, препоръчително е да анулирате фактурата с пропуснатия номер и да продължите напред. Законът забранява да се правят поправки и добавки във фактурите. Погрешно съставените трябва да се анулират и да се съставят нови.

Срок за издаване на фактура

Срокът за издаване на фактура е 5 дни от датата, на която е направено плащането. Този момент се нарича данъчно събитие. То може да настъпи и преди плащането, като издаването на фактура преди плащането е честа практика. Ясно е, че не трябва да се пропуска издаването на такава, но ако все пак това се случи, е по-добре да я издадете в момента, в който сте установили грешката си, отколкото да не го правите.

Необходими ли са подпис и печат?

След като вече сте издали фактура, идва моментът да я изпратите до Вашите клиенти. В част от търговците е останало убеждението, че фактурата трябва да бъде с подпис и печат, за да е валидна. Това обаче не е така. През 2007 и 2011 са приети промени в Закона за счетоводството, които уреждат, че печатът и подписът не са задължителни елементи от фактурата.

За много хора, целият процес от съставянето на фактура до нейното изпращане, изглежда доста сложен. За щастие, съществуват редица електронни платформи, които позволяват издаването на електронни фактури и значително улесняват цялостното фактуриране на дейността на един бизнес.

Имате нужда от програма за издаване на електронни фактури?

Препоръчвам www.depa.bg. С Depa.bg издавате нова фактура с три клика, лесно споделяте фактури чрез линк и PDF, имате интеграция за приемане на картови плащания и ПейПал, издавате проформи, кредитни известия, следите плащания – всичко е на едно място, подредено и удобно.

Статията е първоначално публикувана в блога на Advokatami.bg

Евгения Димовска

Евгения Димовска

читател

Евгения е от екипа на Advokatami.bg. Завършила е право в Университета за национално и световно стопанство. В момента завършва и втората си магистратура по “Счетоводство контрол и корпоративен анализ” в ВУЗФ. Интересите и са насочени към търговското и корпоративно право. Харесва и възможността да има контакт с хора и да може да съдейства за разрешаване на всеки проблем. Обича иновативните решения, които правят живота по-лесен и това е една от причините работата в екипа да и харесва толкова много. Друга нейна страст са пътуванията, екстремните изживявания и времето, прекарано с приятели.


Свържи се с Advokatami.bg >

Още от Блога