Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми на учебен отпуск

Автор:
Правото ми на учебен отпуск

За да мога да се подготвям и да участвам в учебните занятия и да се явявам на предвидените в учебния план изпити, имам правото да ползвам отпуск за осъществяване на обучението, който в зависимост от съгласието на работодателя ми е платен или неплатен.

 • когато работодателят даде съгласието си, имам право на:

 1. платен годишен отпуск за всяка учебна година по 25 работни дни. Освен това имам право еднократно да получа отпуск от 30 работни дни платен отпуск за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, дипломна работа или дисертация, за научнообразователна степен „доктор” и еднократно на 6 месеца за получаване на образователна и научна степен „доктор” и 12 месеца – за научната степен „доктор на науките”.

 2. неплатен отпуск в размер на

  1. до 20 работни дни за подготовка и явяване на изпит;

  2. до 30 работни дни за  подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения;

  3. до 4 месеца за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения;

  4. до 4 месеца за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка.

 • Ако все пак работодателят ми не позволи такъв отпуск, за мен остават следните възможности :

 1. да се възползвам от платения си годишен отпуск, за който Кодекът на труда е установил минимум от 20 работни дни или неплатен отпуск по чл. 160 КТ;

 2. да използвам неплатен отпуск в размер на:

  1. до 10 работни дни за подготовка и явяване на изпит;

  2. до 15 работни дни за  подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения;

  3. до 2 месеца за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения;

  4. до 2 месеца за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка.

Ползването на учебните отпуски се извършва по време, което се определя от учащите работници/служители в зависимост от организацията на учебния процес – дати за присъствени занятия, изпитни сесии и т.н. В тези случаи съм длъжен да уведомя работодателя най-малко 7 дни преди началото на времето, през което ще ползвам съответния учебен отпуск. Важно! Когато в рамките на една учебна година, полагам изпити за две, аз имам право на отпуск за две години.

Какви документи са ми необходими?

Процедурата предвижда предварително да поискам съгласието на работодателя ми за провеждане на обучението. Това се осъществява с подаването на писмена молба до него. Към искането трябва да приложа документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити. За отпуск за кандидатстване в учебно заведение трябва да попълня заявление.

Важно! След като се върна от учебен отпуск, аз трябва да представя студентската си книжка, уверение или друг документ, с който да докажа, че в действителност съм посетил изпит или занятие, защото в противен случай се смята, че не съм се явил на тези събития и няма да получа полагащото ми се възнаграждение при платен учебен отпуск.

Учебният отпуск:

 • се ползва, независимо от всички останали отпуски;

 • се признава за трудов стаж;

 • може да се ползва наведнъж или на части;

 • не се предоставя на работник/служител, който повтаря учебната година;

 • е недопустимо да бъде отлаган за следващата учебна година;

 • мога да ползвам още с постъпването си на работа, тъй като за този вид отпуск не се прилага изискването за придобит 8 месеца трудов стаж

 • Източници

  1. Кодекс на труда:

   1. чл. 169 – платен отпуск за обучение;

   2. чл. 170 – отпуск за приемен изпит в учебно заведение;

   3. чл. 171 – неплатен отпуск за обучение;

   4. чл. 171а – ред на ползване на учебния отпуск;

   5. чл. 155 ал. 2 – изискване за придобит стаж при основен платен отпуск;

  2. Закон за висшето образование;

  3. Наредбата за работното време, почивките и отпуските:

   1. чл. 51 – ред за разрешаване на учебен отпуск;

   2. чл. 52 – необходимост от съгласие на работодателя за ползването на учебен отпуск.

  4. Писмо № 94-33-138 от 14.10.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика;

  5. Писмо № 94-ПП-15 от 16.08.2001 г. на Министерството на труда и социалната политика;

  6. Писмо № 94ЛЛ-144 от 9.07.2007 г. на Министерството на труда и социалната политика;

  7. Писмо № 94ГГ-142 от 7.06.2005 г. на Министерството на труда и социалната политика;

  8. Писмо № 94-И-33 от 20.03.2000 г. на Министерството на труда и социалната политика;

  9. Съдебна практика:

   1. Решение № 78 от 9.05.2008 г. на ОС – Русе по в. гр. д. № 1090/2007 г., ГО;

   2. Решение № V-111 от 20.07.2010 г. на ОС – Бургас по в. гр. д. № 1081/2010 г., 5-ти възз. гр. с-в;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христо Милчев

Христо Милчев

автор

Христо е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Приема мисията на pravatami.bg за своя лична кауза и вярва в смисъла на всяка секунда, която отделя за развитието на сайта.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове