Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Издаване и преиздаване на паспорт

Автор:
Издаване и преиздаване на паспорт

 1. Подавам заявление.

Заявлението се подава до съответната Паспортна служба на районното полицейско управление. Заедно със Заявлението се прилага и документ за платена държавна такса, както и предишните паспорти. Заявлението се подава лично. Получаването също е лично, но може и от друго лице с пълномощно в два случая:

 • Ако предварително в заявлението съм посочил упълномощено лице, то трябва да носи изрично писмено пълномощно за получаването на паспорта ми;
 • Ако не съм уточнил това в заявлението, лицето трябва да носи изрично нотариално заверено пълномощно.

Ако съм малолетно или непълнолетно лице, заявлението се подава от родителите ми и се получава от тях.

 1. Заявлението за издаване на паспорт може да бъде подадено и по електронен път. За целта трябва:
 • да съм подавал лично заявление за документ за самоличност до 59 месеца преди електронното заявление;
 • да са ми свалени всички биометрични данни;
 • да имам електронен подпис.

Подаването на електронно заявление е невъзможно, ако съм с променено име и гражданство, както и ако са настъпили осезаеми промени във външния ми вид и е необходимо ново видеозаснемане или даване на снимка. Също така, ако съм подал заявлението електронно, трябва да получа паспортът си лично.

Кога се налага преиздаване на паспортът?

Паспортът ми може да се преиздаде в случай на загубване, унищожаване, повреждане или кражба, както и когато страниците на настоящия са изчерпани.

Освен това, ако срокът на валидност на паспортът ми ще изтече когато съм в чужбина, имам право той да бъде преиздаден и преди този срок.

Как се издава паспорт, ако съм в чужбина?

Ако съм в чужбина и паспортът ми бъде откраднат или го изгубя, той може да бъде издаден от дипломатическите и консулските представителства на Република България, но това е временен паспорт, като той е съобразен с времето на пребиване зад граница или с времето, за което лицето ще се прибере на територията на страната. Максималната валидност на временния паспорт е 12 месеца.

Какво ще се случи, ако не преиздам паспорта си?

Ако не върна изтекъл паспорт в срок от 3 месеца, както и ако не го подменя при настъпили важни промени в личните ми данни, промяна на името или на външността ми, ще ми бъде наложена глоба в размер от 20 до 150 лв.

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  § Закон за българските лични документи:

  чл.18а, ал.1.т.1 – относно издаването на документи за самоличност по електронен път;

  чл.18а, ал.1, т.3 – относно снетите биометрични данни на лицето;

  чл. 18а, ал.1, т.2 – относно задължителния елемент лицето да притежава валиден електронен подпис;

  чл.18а, ал.3 – относно недопустимостта за електронно заявление при промяна в данните;

  чл. 34, ал.1 – относно определението “паспорт”

  чл. 36, ал.1 – относно валидността на паспорта;

  чл. 36, ал.4 – относно случайте, когато се налага преиздаване на паспорта;

  чл. 36, ал.6 – относно възможността за преиздаване преди изтичането на срока;

  чл.39, ал.2 – относно временните паспорти;

  чл.40, ал.1 – относно видовете паспорти;

  чл.40, ал.1, т.2 – относно видовете паспорти;

  чл.40, ал.1, т.3 – относно видовете паспорти;

  чл.40, ал.1, т.4 – относно видовете паспорти;

  чл.44, ал.1, 2, 3 – относно подаването на заявлението;

  чл. 45, ал. 1 и 2 – относно подаването на заявлението за малолетни и непълнолетни;

  чл. 81 – относно административнонаказателната отговорност на лицата;

  § ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси:

  чл.32, т.2, а), аа), бб) – относно заплащането за първи паспорт;

  чл.32, т.2, б) – относно заплащането при лица на възраст 14-58 години;

  чл.32, т.2, в) – относно заплащането при лица на възраст 58-70 години;

  чл.32, т.2, г) – относно заплащането при лица на възраст над 70 години;

  чл.32, т.2, д) – относно заплащането при лица с трайно намалена работоспособност и увреждане 50 и над 50 на сто;

  чл.32, т.2, з) – относно заплащането за моряшки паспорт;

  чл.32, т.2, ж) – относно заплащането за служебен паспорт;

  чл. 35, ал.1 – относно таксата за бърза поръчка;

  чл. 35, ал.2 – относно таксата за експресна поръчка;

  § Правилник за издване на българските лични документи

  чл.7, ал.1 – относно реда за подаване на заявления

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолина Григорова

Виолина Григорова

автор

Наскоро дипломиран юрист, Виолина работи в областта на Обществените поръчки, но продължава да намира време да пише за pravatami.bg. Казва, че работата в обществена полза ѝ носи незаменимо удовлетворение.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове