Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Откога започва да тече погасителна давност и кога се прекъсва?

Автор:
Откога започва да тече погасителна давност и кога се прекъсва?

Ако  давността се прекъсне, започва да нова давност. Ако кредиторът ми е водил дело срещу мен и вземането е установено със съдебно решение, новата давност винаги е петгодишна без значение дали първоначалната давност е била петгодишна, или тригодишна.

Има ли абсолютна давност?

Законодателят НЕ е предвидил абсолютна давност за гражданскоправни вземания, за разлика от административното право, където за публични вземания на държавата е предвидена 10 годишна абсолютна давност. Това означава, че държавата не може да събира по принудителен ред вземания за данъци, например отпреди 10 години, освен ако тези вземания не са разсрочени или отсрочени, но независимо дали давността е спирана или прекъсвана, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Как да се ползвам от изтекла давност?

NB! Давността не се прилага служебно, а аз трябва да се позова на нея!

Ако кредиторът потърси съдействие от съда за събиране на своето вземане, последният няма задължение да проверява дали давността на задължението ми е изтекла. Аз (или адвокатът ми) трябва изрично да се позовем на изтекла давност, за да мога да се ползвам от нея. Това означава да откажа да платя и като причина изрично да посоча, че давността е изтекла. В противен случай (т.е. ако забравим да се позовем на изтекла давност), съдът ще ме осъди да платя, въпреки че давността е била изтекла и аз съм могъл да възразя на това основание. Ако бъда осъден, ще започне да тече нова давност, която е 5-годишна.

Плащам въпреки изтекла давност

Ако има изтекла давност, независимо дали съм знаел за нея или не, и все пак съм си платил задължението доброволно, няма как да искам да ми се върнат парите. Защото това, което съм дал на кредитора си е плащане по реално съществуващо мое задължение. Единствената особеност е невъзможността на моя кредитор да получи това плащане по принудителен ред.

Правото е в съавторство с Владимир Иванов.

 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите

  чл. 110 от ЗЗД – относно петгодишния давностен срок

  чл. 111 от ЗЗД – относно тригодишния давностен срок

  чл. 114 от ЗЗД – относно началото на давността

  чл. 116 от ЗЗД – относно случаите на прекъсване на давност

  чл. 117 от ЗЗД – относно започването на нов давностен срок

  чл. 119 от ЗЗД – относно погасяването на главното задължение

  т. 14 на ТР № 2/2015г. по т.д. № 2/2013г. ОСГТК на ВКС и чл. 422, ал. 1 ГПК и чл. 116 “б” ЗЗД  – относно прекъсването на давността, в случай че бъден заведен установителен иск след възражение на издадена заповед за изпълнение срещу длъжник.

  § Решение № 1847/1957 г. ­ IV г.о.

  § Решение № 220/1969 г. ­ I г.о.

  § Решение № 96/1969 г. ­ I г.о.

  § Решение № 1416/1969 г. ­ I г.о.

  § Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

  чл. 171 от ДОПК – относно абсолютната давност при публични вземания

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове