Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Дължа пари. Кога мога да се позова на погасителна давност?

Автор:
Дължа пари. Кога мога да се позова на погасителна давност?

Какви са давностните срокове и какви задължения обхващат?

 • Принудителното изпълнение срещу мен е невъзможно след изтичане на 3 години от датата, на която е трябвало да се плати задължението в точно определените случаи:
 • вземания за възнаграждение за труд;

Оказва се, че преди много дълго време съм пропуснал да изплатя обезщетение за неизползван отпуск на мой служител. Няколко години по-късно той се сеща за ситуацията и настоява да му платя обезщетението сега. За негово съжаление давностният срок е изтекъл и аз мога да откажа.

 • обезщетения и неустойки по неизпълнен договор.

Когато сключвам някакъв договор за мен възникват задължения по този договор, които ако не изпълня аз дължа неустойка. Това често се случва, когато сключа срочен договор с мобилен оператор, при който аз трябва да заплащам месечните си такси за периода на договора, но в един момент мога да реша например да сменя мобилния си оператор като запазя номера на мобилния си телефон и правя прехвърлянето преди да е изтекъл срочния договор с настоящия ми мобилен оператор. В този случай дължа неустойка, която, ако не бъде потърсена от мен от страна на мобилния оператор в 3-годишен срок от датата на прекратяването на договора, не може да бъде търсена по принудителен ред.

 • всякакви периодични плащания като плащане на наем, на кабелна телевизия, интернет, сметки за ток или вода.

В случай че пропусна да платя сметка към Топлофикация и в продължение на 3 години топлофикационното дружество не предприеме действия за събиране на сумата, срещу мен не може да бъде насочено принудително изпълнение за тази сума. Когато става въпрос за повече от 1 сметка, тригодишният давностен срок тече за всяка сметка поотделно – от датата, която е определена за плащане на сметката.

 • Принудителното изпълнение срещу мен е невъзможно след изтичане на 5 години от датата, на която е трябвало да изпълня своето задължение за всички случаи, за които законодателят не е предвидил друг срок.

Важно! Недействително би била уговорка между мен и моят кредитор (без значение дали е писмена или устна), с която се разбираме да удължим или скъсим давностния срок или аз предварително да се откажа от възможността да се позовавам на погасителна давност. Това означава, че ако в сключен от мен договор присъства някоя от тези клаузи тя ще няма да има юридическа сила и ще бъде без значение. Но след като е изтекла погасителната давност аз мога да се откажа от “преимуществата”, които ми дава това и да се съглася въпреки изтичането й да платя задължението си.

В следващото Право ще разгледаме кога започва да тече давността, кога се прекъсва, има ли абсолютна давност и как мога да се позова на изтекла давност, когато някой иска да му заплатя задължението си.

Правото е в съавторство с Вяра Молева.

 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите

  чл. 110 от ЗЗД – относно петгодишния давностен срок

  чл. 111 от ЗЗД – относно тригодишния давностен срок

  чл. 113 от ЗЗД – относно недействителни уговорки при определяне на давностния срок

  § Тълкувателно решение N3/2011 година на ВКС

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии