Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Автор:
Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Приемът на документи за кандидатстване се организира от общината. Тя е задължена и да проведе информационни срещи с гражданите по програмата, както и да предостави горещ телефон за задаване на възникнали въпроси. От името на сдружението подаваме заявление за участие в програмата. Към него трябва да приложим следните документи:

 • справка за собствениците на самостоятелни обекти;·
 • копие от споразумението за създаване на сдружение на съсобствениците;
 • копие от удостоверението за вписване в регистър БУЛСТАТ;;
 • копие от поканата за провеждане на общо събрание на сдружението;
 • копие от протокола за поставяне на поканата по образец;·
 • протокол от общото събрание на сдружението, съдържащ решение за кандидатстване по програмата.
 • копие от поканата за провеждане на общо събрание на собствениците, протокола за поставяне на поканата, протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост). Прилагаме и тези документи само ако не сме събрали съгласието на всички съседи.

Общината определя реда за подаване на заявления, като такива се приемат през целия период на програмата или до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ, както и процедурата за извършване на оценка на подадените заявления и сроковете, в които тя ще се извършва.

Одобрение

След като получи заявлението ни, общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква да ги предоставим. Ако сдружението на съседите ни получи положителна оценка, общината ни уведомява писмено за това. Ако не бъдем одобрени също, като отказът е мотивиран и трябва да бъдат посочени причините за постановяването му. При отказ не трябва да се отчайваме, можем повторно да подадем документи за кандидатстване. Критериите за оценка: Критерии за подбор на жилищни сгради за обновяване:

 • заявление за финансова помощ е подадено за цялата сграда;
 • регистрирано e сдружение на собствениците по установения в закона ред;·
 • има съгласие на всички собственици на самостоятелни обекти, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма на програмата за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на декларация по образец, че с тази инвестиция общият им обем инвестиции няма да надхвърля 200 000 евро.).
 • ·има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти.

Всяка от кандидатстващите сгради получава безплатен технически паспорт

Важно! Ако със съседите се мотаем твърде дълго, може да се окаже, че когато най-накрая постигнем съгласие, парите вече ще са свършили. Бързите действия тук увеличават шанса за успех, защото кандидатстването трае до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

Сключване на договор с общината

Нашето одобрено сдружение на собствениците сключва договор с общината. С договора сдружението ни дава право на общината в лицето на кмета да извърши от наше име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. Договорът съдържа условията за предоставяне на финансова помощ и определя права и задължения на страните.

Важно! Ако нямаме възможност да сключим договора в разумен срок, трябва да уведомим общината за причините и за необходимостта от отлагане на сключването на договор.

Сключване на договор между общината и ББР

След сключване на договора с нас, общината от името на сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител.

Практическо изпълнение на дейностите по санирането на сградата

Това е заключителният етап, след който мечтите ни ще се превърнат в реалност. Дано да стигнем до там и дано очакванията ни за по-качествен и икономичен живот след санирането се оправдаят.

Важно! Изменените Методически указания за кандидатстване по програмата, както и образците към тях са качени на интернет страницата на МРРБ,  секция „Обновяване на жилища“, под-секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Вече подадените заявления за кандидатстване, за които процедурата по оценка не е приключила, ще се разглеждат по новия ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и променяни съобразно изменените образци на документи.

Е, разбрах какви са промените в изискванията за кандидатстване. Сега остава със съседите най-после да успеем да се организираме.

 • Източници

  § Закон за управление на етажната собственост (ЗЕУС):

  чл.25 – относно учредяването на сдружение на собствениците;

  чл.28 – относно приемане на споразумение за създаване на сдружение на собствениците;

  чл.30 – относно прекратяването на членство в сдружението от собственик;

  чл.29 и чл.44 – относно регистрацията на сдружението на собствениците в публичен регистър към общината;

  чл.33,ал.1,т.5 – относно необходимото мнозинство за вземане на решение за кандидатстване по програмата;

  чл. 33, ал. 4 – относно приемането на решения от ОС на сдружението и приемането им от ОС на собствениците;

  §Закон за регистър булстат (ЗРБУЛСТАТ):

  чл.3,ал.1,т.1 и чл.9,ал.1 – регистрацията на сдружението на собствениците;

  § Постановление № 23 от 04.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

  § Постановление № 282 от 19.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

  § Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

  § Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

  §Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, януари 2015 г., одобрени с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС

  § Изменени Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, октомври 2015 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове