Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Студентските ми права. Загуба и възстановяване.

Автор:
Студентските ми права. Загуба и възстановяване.

След като бъда отписан или отстранен от учебното ми заведение, то аз губя и студентските си права. Вече не мога да ползвам специалните намаления и привилегии за студенти, а също така преставам да бъда и част от органите на управление на университета – Факултетен съвет, Общо събрание на факултета, Академичен съвет и Общо събрание на университета, тъй като вече не съществува основанието (отпаднало е), на което съм избран като техен член – представител на студентите. Освен това висшето ми училище спира да ме осигурява в месеца на първия/последния ми държавен изпит/насрочената ми защита на дипломна работа (ако не съм държавна поръчка изобщо не ме осигурява).

Важно! Този срок може да варира в различните висши училища, така че проверете във Вашето докога точно сте осигурени!

Кога прекъсвам обучението си?*

Прекъсването става по моя молба или по административен ред в следните случаи:

 1. Поради слаб успех – когато имам невзети изпити. В различните висши училища броят на невзетите изпити варира – най-често е между два и четири, като за определени социални групи (напр. студентки-майки, студенти с инвалидност и т.н. често има толеранс от повече изпити);
 2. По болест, удостоверена с медицински документ;
 3. По сериозни семейни причини и обществени ангажименти, удостоверени с документ от държавни, съдебни и други институции;
 4. При невнасяне на семестриална такса;
 5. При отсъствие от страната – разрешава се само след завършен първи курс за срок не повече от една година.* Ако пребиваването в чужбина е свързано с обучение, удостоверено с документ, максималният срок на прекъсване е три години.*

*Срокът за прекъсване в различните висши училища обикновено е максимум три или четири години.

Важно! При прекъсване на обучението, студентските ми права не се губят.

Как да възстановя студентските си права?*

 • *Когато съм отписан – трябва да кандидатствам наново, но при успешно издържан кандидатстудентски изпит, ще бъда приет извън държавната поръчка за съответната година (оттам – ще има и разлика в семестриалната ми такса). Успешно положените ми изпити се признават по съответния ред.
 • Когато съм прекъснал –  след изтичане на срока, за който съм прекъснал подавам заявление за продължаване на обучението ми и се записвам в следващия курс (семестър). В някои висши училища може да има и условие да са положени успешно всички невзети изпити. Имам право да продължа  до три години от момента на прекъсването.* След този срок се отписвам административно и за да възстановя студентските си права, трябва повторно да кандидатствам, да бъда зачисляван и приравнен към съответния учебен план на новия випуск.

*Важно! Сроковете за прекъсване и възстановяване варират спрямо съответното висше училище. Възможно е да има и допълнителни условия. Повече подробности мога да намеря в Правилника за устройството и дейността на учебното ми заведение, който се намира на сайта му.

Актуализира: Елвира Димитрова

 • Източници

  § Закон за висшето образование (ЗВО):

  чл.35 ЗВО , §4д, т.5 ЗВО – относно отпадането от органите за управление на висшето училище при завършване;

  чл.66, ал.2 ЗВО – относно това кои лица имат студентски права;

  чл.67 ЗВО – относно периода на възникването до прекратяването на студентските права;

  чл.74, ал.1 ЗВО – относно отписването на студент от висшето училище;

  чл.74, ал.2 ЗВО – относно отстраняването на студент от висшето училище;

  § Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл. 40, ал.3, т. 2 ЗЗО – относно осигуряването за сметка на държавния бюджет на студенти;

  Правилник за учебната дейност на Пловдивски университет “Паисий Хиледнарски” (ПУДПУ):

  чл.77, ал.1 и 2 ПУДПУ  – относно реда за прекъсване на обучението;

  чл. 79, ал.6 ПУДПУ – относно запазването на студентските права при прекъсване на обучението;

  чл. 79, ал.6 ПУДПУ – относно възстановяване на студентските права след отписване от учебното заведение;

  § Правилник за устройството и дейността на Софийски университет “Св. Климент Охридски” (ПУДСУ):

  чл. 165, ал.1 и 2 ПУДСУ – относно реда за прекъсване на обучението;

  чл.165, ал. 5 ПУДСУ – относно възстановяването на студентски права след прекъсване;

  § Права и задължения на студентите, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – относно възстановяването на студентски права след прекъсване.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Анна Генова

Анна Генова

автор

Правото е страстта ми! То за мен е усещане, което те изпълва отвътре, усещане за мисията ти до живот. И по-специално - Наказателното право и процес, с амбиции към развитие в международното наказателно право. Обичам и да помагам на хората, затова участвам в различни доброволчески организации. Харесвам високите цели и постигна ли някоя от своите, веднага си поставям нова, защото смятам, че човек трябва да се усъвършенства и развива цял живот - и личностно, и професионално, а работейки по по-висока от предишната цел, е най-сигурният начин да се постигне това.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове