Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Новите промени в пенсионното осигуряване от 01.01.2015 г.

Автор:
Новите промени в пенсионното осигуряване от 01.01.2015 г.

От 01.01.2015г. бяха внесени значителни промени в системата на пенсионното осигуряване. Те се отнасяха до млади специалисти, които са започвали работа за първи път през 2015г. като мен. Държавата ми даваше еднократен избор по отношение на втория стълб – допълнителното задължително пенсионно осигуряване. В рамките на 1 г. от назначаването ми трябваше да реша дали осигуровките ми за пенсия да отиват само в НОИ или законовоопределена част от тях да отделям в УПФ. При липса на избор в този срок, целият размер на вноската ми за пенсия ще ше да отива автоматично във фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване.

Работниците/служителите, които не започваха за първи път работа и се осигуряваха в УПФ, също имаха право на еднократен избор (ако желаеха да прехвърлят парите си от УПФ в НОИ).

От 15.08.2015г. има нови промени по отношение на избора, които важат за мен независимо дали сега започвам на пазара на труда или съм работник/служител със солиден трудов стаж зад гърба си. Ето ги и самите промени:

Важно! Изборът ми къде да се осигурявам вече не е ограничен с еднократност. Мога да го упражнявам N-брой пъти, ако са налице условията, предвидени в закона.

От УПФ към фонд “Пенсии” на ДОО

Ако се осигурявам в НОИ и в УПФ, мога да избера да се осигурявам само във фонд “Пенсии” на ДОО, с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за УПФ. За целта трябва да отговарям на следните условия:

 • да извърша промяната не по-късно от 5г. преди да навърша възрастта си за пенсиониране;
 • да нямам вече отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • да е изтекла минимум 1г. от избора ми да се осигурявам в УПФ.

От фонд “Пенсии” на ДОО към УПФ

Ако съм избрал да променя осигуряването си от УПФ и НОИ само във фонд “Пенсии” на ДОО, мога да избера да възобновя осигуряването си в УПФ при следните “огледални условия”:

 • не по-късно от 5г. преди да навършва възрастта си за пенсиониране;
 • да нямам вече отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • да е изтекла минимум 1г. от избора ми да се осигурявам само в НОИ.

Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска се урежда с акт от Министерския съвет (наредба).

Изборът ми ще има действие от първо число на месеца, следващ месеца на избора ми.

Малко аритметика, за да бъде по-ясна промяната.

За 2018 г. определеният в закона размер на вноската за пенсия е 19,8% от брутната заплата. За задължително държавно пенсионно осигуряване във фонд “Пенсии” на НОИ отиват 14,8%. И вече аз избирам дали останалите 5% (2,8% се поемат от работодателя ми и 2,2% от мен) за допълнително задължително пенсионно осигуряване да отидат в НОИ или в УОФ.

Трябва да знам, че:

 • ако парите ми отиват изцяло в НОИ, ще получавам, когато се пенсионирам, само една пенсия;
 • а ако са в НОИ и в УПФ – две пенсии.

Но това не означава, че при първия вариант ще получавам по-малка пенсия. Тъй като размерът на пенсията в НОИ е пропорционален на дохода, върху който се осигурявам, както и годините ми трудов стаж. Така, ако се осигурявам и в УПФ, размерът на пенсията ми в НОИ ще е по-малък, защото внасям по-малко пари. А в УПИ размерът на допълнителната пенсия зависи от редица фактори, сред които натрупаните пари по индивидуалната партида, доходи от инвестирането на вноските ми, доходността на фонда и др.

Други промени във връзка с пенсионното осигуряване от 01.01.2018г.

 1. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става:
 • от 01.01.2018 до 30.06.2018  – 200 лв.
 • от 01.07.2018 до 31.12.2018 – 207,60 лв.
 1. Възрастта  за пенсиониране е:
  • 60, 10 г. за жени, при стаж  35, 2 г.;
  • 63,10 г. за мъже, при стаж – 38, 2 г.;
 1. Максималният размер на месечния осигурителен доход става 2600 лв.;
 2. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях е 35% от максималния осигурителен доход, тоест 910 лв.

Това е ситуацията, остава да реша, къде ще се осигурявам! Както и да не забравям да следя развитието на реформите в пенсионното осигуряване.

Актуализирал: Виктория Пенчева

 • Източници

  §Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл.4б и чл. 124а  – относно избора за осигуряване;

  чл.9 – относно осигурителния стаж;

  чл.68 – относно възрастта за пенсиониране;

  чл.70 – относно осигурителната доход;

  чл.104 – относно категориите труд;

  чл.127 – относно осигурените лица;

  чл.133-139 – относно универсалните пенсионни фондове;

  чл.140-142 – относно професионалните пенсионни фондове;

  чл.165,167,168 – относно личната пенсия за старост от частен пенсионен фонд;

  чл.169 –  относно размера на личната пенсия за старост от частен пенсионен фонд;

  чл.243 – относно личната пенсия за старост от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

  чл.246 –  относно размера на личната пенсия за старост от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

  §Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.:

  чл. 9 – относно максималният размер на месечния осигурителен доход;

  чл. 10 – относно минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии