Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога подавам годишна данъчна декларация?

Автор:
Кога подавам годишна данъчна декларация?

Има 4 случая, когато не съм задължен да подавам годишна данъчна декларация. Те са следните:

 • През 2016 г. съм получил доходи само от трудов договор и към 31.12.2016 г. имам работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити от мен през годината доходи от трудови договори и пълният размер на данъка е удържан към 31 януари 2017 г.

Важно! Ако през годината съм имал и друг работодател, предишният трябва да ми даде служебна бележка за доходите през 2015 г., която давам на сегашния си работодател, за да преизчисли всичко.

 • През 2016 г. съм получил доходи само от трудови договори и към 31.12.2016 г. нямам работодател или имам такъв, но той не е определил годишния ми данък за всички придобити през годината доходи от трудови договори, ако са изпълнени едновременно следните условия:
 1. данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания данък за доходите от трудови договори и
 2. няма да ползвам данъчни облекчения с подаване на годишната данъчна декларация,

На практика с въвеждането на плоския данък от 10% няма какво да се преизчислява, тъй като се удържа авансово винаги 10% при трудови договори. Преди когато имаше подоходно облагане се получаваше разлика. Счетоводители винаги се презастраховат и изискват от новопостъпили през годината служители служебна бележка за доходите.

 • Доходи, облагаеми с окончателен еднократен данък по реда на закона като доходи от лихви по депозити в България. Изключение са следните доходи от източници в чужбина, реализирани от местни физически лица: дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по депозитни сметки в търговски банки, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот”, както и облагаеми доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина; както и доходи на чуждестранни лица в случаите, когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи от източник в България.

Докога трябва да подам данъчна декларация?

Годишната си данъчна декларация трябва да подам до 2 май 2017 г. (тъй като 30 април е в неделя, а 1 май е официален празник и неработен ден), като в същия срок трябва да внеса и дължимият от мен данък. Ако подам ГДД по електронен път, мога да ползвам 5% отстъпка от данъка за довнасяне, в случай че:

 • подам ГДД в срок до 31 март 2017 г.;
 • към момента на подаване на декларацията нямам подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и
 • съм внесъл данъка за довнасяне по ГДД в законово установения срок (2 май 2017 г.).

Начини за подаване на годишната данъчна декларация:

Мога да подам декларацията:

 • лично или чрез упълномощен представител в ТП на НАП по постоянен адрес;
 • по пощата с обратна разписка;
 • на място в определени пощенски станции срещу входящ номер;
 • по електронен път;
 • по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), който мога да получа безплатно в офиса на НАП по постоянния ми адрес (повече за това как да взема своя ПИК мога да намеря на сайта на НАП).

Важно! От 15 януари 2015 г. вече мога да подам декларацията си по електронен път освен с електронен подпис и с персонален идентификационен код (ПИК). ПИК мога да получа  безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.

След като се запознах със задължението си за подаване на годишна данъчна декларация, остава да разгадая и как да попълня данъчната си декларация без грешка.

Правото е в съавторство с Цветелина Черешарова.

 • Източници

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл.4 – относно местно физическо лице;

  чл.13 – списък на необлагамите доходи;

  чл.37 и 38 – относно облагането на доходите на чуждестранните физически лица;

  чл.50, ал. 1-2 – относно задължение за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД);

  чл.52 – относно това кога не съм задължен да подавам ГДД;

  чл.53, ал.1 – относно срок за подаване на ГДД;

  чл.53, ал.2- 4 – относно отстъпки в размера на дължимия от мен данък при ранно подаване на ГДД;

  чл.54 – място на подаване на ГДД;

  § Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

  чл.99 – чл.102 – относно място на подаване на ГДД.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове