Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми в градския транспорт (София)*

Автор:
Правата ми в градския транспорт (София)*
 1. Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците – са длъжни да се легитимират със служебна карта по образец.  В противен случай не могат да ме глобят.
 2. За нетаксуван багаж, велосипед, домашен любимец също се закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольора.
 3. При заплащане на глобата ми се издава редовен превозен документ, който ми позволява да продължа пътуването си в същото превозно средство.
 4. Ако обаче откажа да заплатя, контролата ме заставя да сляза на следващата спирка, където ми се съставя акт за административно нарушение. Той е административен акт и има същите характеристики като актовете, които съставят КАТ на шофьорите за нарушение по смисъла на Закон за движение по пътищата.
 5. Ако се ползвам от електронна карта и откажа да закупя билет от контролата, картата ми се блокира до плащане на съответната сума. Ако например се храня на спирка на метрото (действие, забранено ми от закона), контрола по редовността на пътниците има правомощието при отказа ми да заплатя глобата си на момента, респ. до момента на заплащане на глобата от моя страна в Центъра за градска мобилност, да ми блокира картата за превоз (това онзначава, че до заплащане на необходимата сума, аз няма да мога дори да заредя картата). Ако пък ме хванат да се возя с блокиран превозен документ, ми се съставя акт за административно нарушение.
 6. Контрольорите по редовността на пътниците имат правомощията да съставят актове за установено адинистративно нарушение! Това означава, че не е необходимо да идва полицай, който да ми състави акт. От друга страна, в помощ на контролата, може да присъства и полиция по време на проверките.
 7. Както при всяко административно нарушение, и тук длъжностните лица съставят акт за нарушението. Този акт може да се обжалва по административен ред (това оспорване не изисква заплащането на каквито и да е такси от моя страна). Оспорва се пред непосредствено по-горестоящия орган, който има правомощието да отмени съставения ми акт.
 8. Ако не обжалвам акта по административен ред, мога да обжалвам самото наказателно постановление, което е документ, който установява колко и на кого дължа. Той се съставя на база административен акт. Наказателното постановление може да се оспорва само по съдебен ред след съответното заплащане на съдебните разноски, които са около 10 лв. На самото наказателно постановление следва да пише в какъв срок и пред кой орган следва да обжалвам. Ако “случайно” този реквизит на акта е пропуснат или объркан, сроковете ми за обжалване автоматично се удължават до 2 или 6 месеца.
 9. По-обстойна информация за обжалването на акта  ще намеря конкретно в “Съставиха ми акт. Какви са правата ми?”
 10. Глобите в наказателното постановление са между 200 и 300 лв.

Има два начина за редовно превозване в градски транспорт – билет и абонаментна карта.Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците, където линиите имат един и същ маршрут и общи спирки! Това включва и спирките в рамките на едно кръстовище. Тази разпоредба важи и в случаите, когато има временна организация на движението ПО ЗАМЕСТВАЩИТЕ ЛИНИИ.

За неизползван от мен временно или частично превозен документ получавам правото да го върна и да получа обратно парите си в следните няколко случая: промяна на местожителство или местоработатата ми; ако се разболея за повече от 10 работни дни; смърт; изменение на маршрута на линията за повече от 7 дни или при цялостното й закриване. Ако обаче поискам промяна на маршрута на картата си (предсрочно) без обективни причини, дължа заплащането на 5 лв.

За Багажа в превозното средство:

 • Ако имам редовен превозен документ, имам право да превозвам безплатно в превозното средство до два броя ръчен багаж (вкл. музикални инструменти) с рамер в сбор до 140 см. от трите измерения (височина, широчина, дължина) на всеки от багажите. (NB! Не мога да бъда глобен, ако размерът на багажа не бъде измерен с измервателен уред!)
 • Всеки багаж с по-големи размери се таксува с отделен билет, като таксуването става на пакет (Глобата също става на пакет).
 • Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно детска количка с дете или количка за лице с увреждане!  За сметка на това обаче количка без дете или лице с увреждане се таксува с отделен билет.
 • Превозването на Велосипед е разрешено целодневно само по линиите на метрото и само в почивни/ празнични дни (в делничните дни може да се превози велосипед само след 21:00 ч.) и само след отделно закупуване на билет за велосипеда. Допълнително изискване за велосипеда е той да бъде във вид, който не замърсява превозното средство. Велосипедистът е задължен да се качва и слиза от последния вагон на метро-влаковете.

За превозването на Куче домашен любимец в градски транспорт:

 • Разрешено е и превозването на куче домашен любимец,в случай че са изпълнени следните изисквания: кучето да е регистрирано съгласно нормативната уредба; аз като собственик на кучето да нося регистрационните му документи или електронна карта; и разбира се, да закупя и валидирам билет за кучето.
 • При съвместно пътуване на куче и собственика му, последният е длъжен да държи любимеца си на къс неразтеглив повод и кучето заедно с това да е с намордник. Друга опция за любителите на животните е да ги пренасят в транспортен кафез.
 • При поискване от контрольор собственикът на куче домашен любимец е длъжен да предостави документите на кучето.

За превозването на Куче водач на незрящи хора в градски транспорт:

 • Безплатно в градския транспорт пътуват кучетата водачи на незрящи хора.
 • Безплатно пътуват и кучетата в процес на обучение, също както и техният обучител след предоставяне на ветеринарно-медицински паспорт на кучето, както и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.

Други домашни любимци могат да се возят с мен в градския транспорт, ако  не създават опасност от причиняване на травма или увреждане и ако не представляват заплаха за останалите пътници. Не мога да ги поставям на седалките на превозното средство. Котка или друг малък бозайник мога да нося в клетка или кутия с до 140 см. сбор на трите измерения на съда.

Какво не се допуска за превоз в градски транспорт:

 • Лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство (напр. лица в превъзбудено състояние; лица, носещи хладни оръжия, като напр. нож/ пистолет, палка).
 • Лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество.
 • Лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни.
 • Вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство.
 • Запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала.
 • Предмети, превозът на които е забранен със закон (напр. нерегистрирани оръжия,  наркотични вещества и т.н.).
 • Предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците.
 • Живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци.

Какво е забранено на пътниците в градски транспорт София?

 • Да се качват или слизат от превозното средство: когато превозното средство е все още в движение; преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство.
 • Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите.
 • Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение.
 • Да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.
 • Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници.
 • Да замърсяват и повреждат превозните средства и апаратите за таксуване.
 • С действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници.
 • Да извършват търговска, рекламна и религиозна дейност, както и да просят и събират дарения.
 • Да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите (В този случай също подлежа на глоба! Т.е. не следва да се учудвам, ако бъда глобен “само защото” дъвча сандвич на перона на метрото – ЗАБРАНЕНО Е!).
 • Да преотстъпват превозния си документ на други лица.
 • Да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство.
 • Да преминават под или над турникетите в станциите на метрото без валидиране на превозен документ.
 • Да преминават ограничителната линия на перона в метростанциите, освен в случаите на качване и слизане от метровлака.
 • Да слизат на релсите в метротунелите, да влизат в тях или други пространства с ограничен достъп за технически персонал.
 • Да влизат в метростанция, когато тя е затворена за пътници.

Нередовен пътник!

За нередовен се приема пътникът, когато превозните му документи не са валидирани (валидиран документ е напр. продупчено билетче, както и чекирана ел. карта за превоз в трамваи и тролеи), оригинални или персонални (т.е. принадлежат на някой друг). Пътник” е всеки, ползващ услугите на обществения градски транспорт, който с качването си в превозното средство или преминаването на бариерите за вход в метростанциите приема да спазва изискванията на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

NB! Персонализиран превозен документ задължително трябва да е придружен с документ за самоличност.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”

Актуализира: Петилина Петрова

 • Източници

  Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт  на територията на Столична община (Столичен общински съвет) (НРУПОГТТСО) чл. 10, ал. 3, НРУПОГТТСО – относно валидността на абонаментната карта;

  чл. 11 – относно определението нередовен пътник;

  чл. 11, т. 8 – относно задължението превозния документ да е придружен с документ за самоличност;

  чл. 12, т. 1 – относно размера на багажа, който има право редовен пътник да превозва;

  чл. 12, т. 2 – относно стойността на билет при нередовно превозване на багаж;

  чл. 12, т. 3 – относно превозването на безплатна детска и инвалидна количка в градския транспорт;

  чл. 12, т. 4 – относно превозването на велосипед по линиите на метрото;

  чл. 12, т. 5, б. “а” – относно превозването на домашни любимци;

  чл. 12, т. 5, б. “б” – относно превозването на куче – домашен лщбимец;

  чл. 14 – относно превозването на кучета – водачи за незрящи;

  чл. 18 – относно това какво е забранено да се превозва в градския транспорт;

  чл. 19 – относно това какво е забранено на пътниците в градски транспорт;

  чл. 20, ал. 1 – относно задължението за продаване на билети от водачи;

  чл. 20, ал. 2 – относно задължението на гражданите да имат точно приготвена сума и да плащат за билети при спряло превозно средство;

  чл. 34 ал. 1 – относно контрола по редовността на пътниците;

  чл. 34, ал. 5 – относно закупуването на билет от контрольора в случай на констатирани нередовни превозни документи или липса на такива;

  чл. 35, ал. 1 – относно съставянето на акт за установяване на административно нарушение;

  чл. 35, ал. 3 – относно заставяне на пътника да слезе от превозното средство;

  чл. 41, ал. 1 – относно връщането на частично или изцяло неизползван превозен документ;

  чл. 42, ал. 2 – относно дължимата сума при предсрочна промяна без обективна причина на маршрута на абонаментната карта;

  пар. 3,  допълнителни разпоредби – относно дефиницията на понятието “пътник”.

  Приложение № 4 към НППУПМГТТСО – относно цените на превозните документи.

  Закон за административните нарушения и наказания

  чл. 53, ал. 2 – относно издаване на наказателно постановление дори и в случай на допусната нередовност в акта.

  Административно-процесуален кодекс

  чл. 81 – относно оспорване на административни актове пред по-горестоящ административен орган;

  чл. 140, ал. 2 – относно удължаване на сроковете за обжалване при нередовно съобщаване.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии