Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Еднократни помощи при раждане и отглеждане на дете

Автор:
Еднократни помощи при раждане и отглеждане на дете

Еднократните семейни помощи са:

 • парична помощ при бременност – тя се отпуска на бременни жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода за достъп до помощта, който се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет , когато нямат право на обезщетение за бременност и живеят постоянно в страната; За 2018 г. размерът на помощта е 150 лв.
 • парична помощ при раждане на дете – тя не е обвързана с доходен критерий и отново се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет (за 2018 г. е в размер на 250 лв. за първо дете; 600 лв. за второ дете; 300 лв. за трето, и 200 лв. за четвърто и всяко следващо). За определяне на размера има значение поредността на детето. При раждане на близнаци помощта се изплаща в размера за второ дете за всяко дете. Ако до навършване на 2 години на детето се установят трайно увреждания от 50 или повече от 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ (за 2018 г. в размер от 100 лв.);
 • парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – отпуска се независимо от доходите на семейството, когато децата не са оставени за отглеждане в институция (за 2018 г. размерът е 1200 лв. за всяко дете);
 • парична помощ за отглеждане на дете до навършаване на една година от майка студентка, записана в редовна форма на обучение – отпуска се ако детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция (за 2018 г. сумата е 2880 лв.); Повече за правата ми като майка-студентка мога да прочета тук.
 • парична помощ за семейства с нисък доход, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище (за 2018 г. помощта е в размер на 250 лв.)

NB! Размерите на изброените помощи се определят със Закона за държавния бюджет и могат да се променят всяка година. За да могат да получат помощи с доходен критерий (като еднократна помощ при бременност), семействата и бременните жени трябва да разполагат със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на определения за целта в закона, но не по-малък от предходната година (за 2018 г. сумата е 400 лв.).

Как мога да получа някоя от тези помощи?

Помощите за отпускат от Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес. За да кандидатствам за тях е необходимо да попълня молба-декларация и да предоставя необходимите документи. Някои от помощите могат да се предоставят изцяло или частично под формата на социални инвестиции с цел осигуряване на равни възможности за децата при тяхното отглеждане, възпитание, обучение, образование, опазване на здравето, развитие и социализация.

А какво да направя ако правата ми са нарушени?

Контролът по прилагането на този Закона за семейни помощи за деца се осъществява от инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Ако правата ми са нарушени е най-добре да се свържа с инспектората.

Актуализира: Магдалена Митева

 • Източници

  § Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

  чл. 1 от ЗСПД – относно условията за получаване на помощи при бременност, раждане и отглеждане на дете;

  чл. 2, ал. 6 от ЗСПД – относно еднократната помощ за ученици

  чл. 3 от ЗСПД – относно това кой има право на семейни помощи за деца;

  чл. 4 от ЗСПД – относно доходния критерий за помощите, които го изискват;

  чл. 5а, ал. 1 от ЗСПД – относно правото на еднократна помощ при бременност (с доходен критерий);

  чл. 6 от ЗСПД – относно правилата за получаване на еднократна помощ при раждане на дете;

  чл. 6а, ал. 1 от ЗСПД – относно правото на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;

  чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД – относно правото на майка студентка в редовна форма на обучение да получи еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;

  чл. 10, ал. 1, 2 от ЗСПД – относно това, че помощите се отпускат от Дирекция “Социално подпомагане” и част от тях могат да бъдат под формата на социални инвестиции;

  чл. 15 от ЗСПД – относно органа, който осъществява контрол върху спазването на закона.

  Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ЗБРБ)

  чл. 63, ал. 1 от ЗБРБ – относно размера на средномесечния доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца;

  чл. 63, ал. 6 от ЗБРБ – относно размера на еднократната парична помощ при бременност;

  чл. 63, ал. 7 от ЗБРБ – относно размера на еднократната помощ за раждане на дете;

  чл. 63, ал. 10 от ЗБРБ – относно размера на еднократната парична помощ за отглеждане на близнаци;

  чл. 63, ал. 11 от ЗБРБ – относно размера на еднократната парична помощ за майка-студентка за отглеждане на дете до едногодишна възраст.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове