Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

[Издадоха] написаха ми [електронен] фиш

Автор:
[Издадоха] написаха ми [електронен] фиш

 • на територията на коя структура на МВР е установено нарушението;
 • мястото, датата и точния час на извършване на нарушението;
 • регистрационният номер на моторното превозно средство;
 • собственикът, на чието име е регистрирано превозното средство;
 • описание на нарушението;
 • кои законови разпоредби са нарушени;
 • размера на наложената глоба, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.

Фиша ще получа по пощата с обратна разписка или  чрез длъжностно лице.

Не е справедливо да наказват мен, ако друг е извършил нарушение с моя автомобил. В този случай, в 14-дневен срок от получаване на фиша, мога да подам до съответното регионално поделение на МВР писмена декларация с данните на шофьора, управлявал автомобила, заедно с копие от шофьорската му книжка.

Когато наистина съм виновен и няма изгледи електронният фиш да бъде отменен, е полезно да знам, че ако в 14-дневен срок от получаване на фиша заплатя глобата, то дължа само 70 процента от размера й.

Как да възразя срещу електронен фиш?

В  7–дневен срок от получаването на фиша мога писмено да  възразя срещу него. Възражението, заедно с всички писмени доказателства, подавам до директора на съответния орган, издал ми фиша. В 7-дневен срок от постъпването на възражението трябва да получа становището на директора. Той обаче има право да анулира електронния фиш само в 2 случая:

– ако моторното превозно средство е било обявено за издирване или

– нарушението е извършено с МПС със специален режим на движение.

Как да обжалвам електронен фиш?

Ако възражението ми не бъде прието или намирам съставения електронен фиш за неправилен, имам право да го обжалвам в 14-дневен срок от получаването му, а при направено възражение – в 14-дневен срок от получаване на отказа за анулирането на фиша. Процедурата за обжалване е идентична с тази за обжалване на наказателно постановление – тук мога да науча повече.

!NB Наказващият орган е длъжен, когато изпраща преписката на съда, да предостави и следните данни:

 • доказателства в подкрепа на обжалвания електронен фиш;

 • информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските му координати;

 • каква е била допустимата скорост за движение в участъка и  в каква посока се е движил автомобилът-нарушител;

 • с какво средство  е установено  нарушението, къде е  разположено то и дали е преминало през метрологична проверка.
 • Източници

  § Закон за движение по пътищата (ЗДвП)

  чл. 186, ал. 1 ЗДвП – съдържание на фиш за маловажно нарушение

  чл. 186, ал. 2 ЗДвП- относно отказ за подпис на фиш за маловажно нарушение

  чл. 186, ал. 3 ЗДвП – относно фиш за неправилно паркиране

  чл.186, ал. 4 ЗДвП – относно установяване на маловажно нарушение с техническо средство

  чл. 186, ал. 7 ЗДвП – относно доброволно заплащане на фиш за маловажно нарушение

  чл. 189, ал. 4 ЗДвП – относно издаването и съдържанието на електронен фиш

  чл. 189, ал. 6 и ал. 7 ЗДвП – относно възражнието срещу електронен фиш и анулирането му

  чл. 189, ал. 8 ЗДвП – относно обжалване на електронен фиш

  чл. 189, ал. 9 ЗДвП- относно доброволното заплащане на глоба, наложена с електронен фиш

  ДР § 6  т. 32 ЗДвП – дефиниция на маловажен случай

  ДР § 6  т. 65 ЗДвП – дефиниция на автоматизирани технически средства и системи”

  § Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

  чл. 39, ал. 2- относно фишовете за маловажни нарушения

  § Тълкувателно решение № 1 от 2014 г. на ВАС- относно заснемането с мобилни камери и издаването на електронен фиш

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велимира Бакалова

Велимира Бакалова

автор

Велимира е дипломиран юрист от УНСС, а в момента специализира в сферата на Правото на Европейския съюз в Leiden University. Практически опит е натрупала като адвокатски сътрудник и стажант в КРС.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове