Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност?

Автор:
Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност?

След като се запознаят с документите ми, експертите от ТЕЛК ме уведомяват с писмо:

 • относно това дали е необходимо да си направя допълнителни прегледи и изследвания за целите на експертизата;
 • посочват ден и час на преглед. Прегледът пред ТЕЛК има за цел да установи действителното ми здравословно състояние.

В деня на насрочения преглед се явявам пред ТЕЛК и лекарите там:

 • извършват клиничен преглед;
 • при необходимост ми дават указания какви допълнителни прегледи и изследвания да си направя.

Председателят на комисията ми връчва срещу подпис експертното решение. Ако ТЕЛК прецени, че няма възможност да вземе решение в деня на прегледа, ще си получа експертното решение с писмо.

NB! Имам право да обжалвам решението на ТЕЛК, ако то не отразява действителната степен на неработоспособността ми. Например, получавам си решението и в него пише, че моята неработоспособност е 63 на 100, а аз смятам, че тя е 71 на 100. В такъв случай, имам право в 14-дневен срок от получаването на решението да обжалвам експертното решение на ТЕЛК пред НЕЛК. Това става по следния начин: адресирам жалбата до НЕЛК, но я подавам в РКМЕ, в която съм подал документи за освидетелстване.

Кога и при какви обстоятелства следва да се явя отново пред ТЕЛК?

Явяването ми пред ТЕЛК за преосвидетелстване е необходимо в следните случаи:

 • След като бъда служебно повикан да се явя пред ТЕЛК по повод получаваната от мен пенсия за инвалидност.
 • Ако по някаква причина не съм се явил, когато съм бил повикан за преосвидетелстване, е необходимо да се явя за редовно преосвидетелстване, за да мога да ползвам предвидените по закон права.
 • Следва да се явя за преосвидетелстване, когато искам промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка.
 • Мога да се явя за преосвидетелстване, когато състоянието ми се влоши или подобри, без значение е обстоятелството, че срокът, за който съм бил освидетелстван, не е изтекъл.
 • Мога да се явя за преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

Във всички изброени по-горе случаи трябва да подавам заявление-декларация по образец в РКМЕ.

Образци:
Столична регионална здравна инспекция

Актуализира: Милена Бояджиева

 • Източници

  § Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

  чл. 23, ал. 1, т. 9 ПОУРОМЕРКМЕ – относно необходимостта от направление и медицинска документация;

  чл. 23, ал. 2 ПОУРОМЕРКМЕ – относно насочването към ТЕЛК от личния лекар;

  чл. 23, ал. 3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно срока на валидност на медицинските
  документи;

  чл. 23, ал. 6 ПОУРОМЕРКМЕ – относно определението за ЛАК;

  чл. 24, ал. 1, т. 1 ПОУРОМЕРКМЕ – относно издаване на болничен от ЛКК;

  чл. 28, ал. 1, т. 1-5 ПОУРОМЕРКМЕ – относно случаите, в които ЛКК насочва към ТЕЛК;

  чл. 28, ал. 3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно издаване на медицински протокол от ЛКК;

  чл. 28, ал. 4 ПОУРОМЕРКМЕ – относно срока, в който трябва да се внесе издадения протокол в ЛКК;

  чл. 32, ал. 5 ПОУРОМЕРКМЕ – относно изпращането на експертното решение от ТЕЛК с писмо;

  чл. 33, ал. 2 т.3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно мястото на внасяне на документите за освидетелстване от ТЕЛК;

  чл. 39, ал. 1, т. 3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно уведомлението от ТЕЛК за необходимост от допълнителни изследвания, за дата и час на прегледа за освидетелстване пред ТЕЛК;

  чл. 39, ал. 1, т. 5 ПОУРОМЕРКМЕ – относно връчването на експертното решение от ТЕЛК;

  чл. 39, ал. 2 ПОУРОМЕРКМЕ – относно явяването на преглед пред ТЕЛК и
  действията на лекарите;

  чл. 39, ал. 2, т.1 ПОУРОМЕРКМЕ – относно извършването на преглед от лекарите от ТЕЛК и назначаването на допълнителни изследвания;

  ите, в които е налице необходимост от назначаване на допълнителни изследвания;

  чл. 56, ал. 1 ПОУРОМЕРКМЕ – относно заявлението образец, което е необходимо да се попълни в РКМЕ;

  чл. 56, ал. 1, т.1-4 ПОУРОМЕРКМЕ – относно хипотезите на преосвидетелстване;

  чл. 56, ал. 3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно какво се включва в медицинската документация.

  чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПОУРОМЕРКМЕ – относно правото на обжалване експерното решение на ТЕЛК;

  чл. 63, ал. 2, от ПОУРОМЕРКМЕ относно начина за обжалване експертното решение на ТЕЛК;

  чл. 63, ал. 4 ПОУРОМЕРКМЕ – относно момента, в който започва да тече срокът за обжалване експертното решение на ТЕЛК;

  § Закон за здравето (ЗЗдр.)

  чл. 103, ал. 1 ЗЗдр. – целта на процедурата по освидетелстване;

  чл. 103, ал. 4 ЗЗдр. – относно органа по извършване на медицинската експертиза;

  чл. 104, ал. 1 ЗЗдр. – относно определението за ЛКК;

  чл. 105, ал. 1 ЗЗдр. – относно определението за ТЕЛК.

  § Наредба за медицинската експертиза (НМЕ):

  чл. 62 – относно понятието за експертиза за трайно намалената работоспособност.

  § Сайтове на държавни институции, статии по темата:

  Столична регионална здравна инспекция

  “Как преминах процедурата ТЕЛК” – Светла Н.

  Как да подадем документи пред ТЕЛК

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Моника Дилова

Моника Дилова

автор

Студент по право – 5-ти курс в Нов български университет. Републикански шампион по шах за девойки, участник в международно състезание по решаване на казуси Vis Williеm. Обичам да пиша, обичам и правото. Харесва ми да съм част от „Правата ми“, защото имам възможност да пиша по-различен начин за право. Иска ми се повече хора да повярват, че правото и държавността правят живота по-лесен и по-подреден, че законите се създават, за да служат на хората, а не да ги ограничават.

Свързани статии