Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Отпуск по майчинство

Автор:
Отпуск по майчинство

След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето е при мен, имам право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете, като той може да се ползва от бащата или един от родителите ни, когато те работят по трудово правоотношение, но с моето съгласие.

За периода имам право на месечно обезщетение, чийто размер се определя всяка година.

Ако съм осиновител или дете до 2-годишна възраст е настанено при мен, черпя същите права.

Отпуск за кърмене и хранене на малко дете.

Ако сама кърмя и храня детето си до 8 месеца, имам право на 1 час платен отпуск, 2 пъти дневно или с мое съгласие 2 часа наведнъж. След като детето навърши 8 месеца, мога да ползвам 1 час веднъж дневно по преценка на здравните органи. Този отпуск ми се полага и ако съм осиновител. Ако обаче работя при намален работен ден от 7 или по-малко часа, този отпуск е 1 час дневно.

Неплатен отпуск за отглеждане на детето ми до 8-годишна възраст

Може да се ползва както от мен, така и от съпруга ми, след използването на отпуска за отглеждане на детето до 2-годишна възраст. Отпускът е до 6 месеца, като може да се ползва наведнъж или отделно. Мога да ползвам този отпуск и ако съм настойник или осиновител. Имаме право и да ползваме до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие.

Платен отпуск за две и повече живи деца

Само ако е уговорено в колективен трудов договор, в зависимост от това дали имам две или повече деца до 18 години, имам право на два, съответно – четири работни дни платен отпуск.

Колективният трудов договор е договор между работодателя ми и синдикалните организации. Сключва се обикновено и с участието на работниците, като целта му е осигуряването на по-добри условия на труд. Той е задължителен за сключилите го и в него може да се уреждат въпроси, които ги няма в закона. Повече за него мога да науча тук

В случая, може да е договорен допълнителен платен отпуск за две или повече живи деца, размера и условията за ползването му.

Отпускът ми се прекратява по мое искане с писмено заявление до предприятието, в което работя или когато: 

1. са ми отнети или ограничени по установения ред родителските права;

2. детето ми бъде дадено за осиновяване;

3. детето ми бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – ясла или друго детско заведение;

4. детето ми бъде постоянно настанено в семейство на роднини или близки или за отглеждане в приемно семейство;

5. детето почине.

За мен възниква задължението да уведомя работодателя си, когато някое от тези обстоятелства настъпи.

*Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Боряна Русева

 • Източници

  Кодекс на труда

  чл. 50 – 60 КТ – относно колективния трудов договор;

  чл. 163 КТ – относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване;

  чл. 163, ал. 8 КТ – относно правото на отпуск на бащата при раждане на дете;

  чл. 164 КТ – относно отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

  чл. 164б КТ – относно отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;

  чл. 166 КТ – относно отпуска за кърмене и хранене на малко дете;

  чл. 167а КТ – относно неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;

  чл. 168 КТ – относно платения отпуск за две и повече живи деца.

  Кодекс за социално осигуряване

  чл. 49 КСО – относно обезщетението при бременност и раждане;

  Чл. 50а КСО – относно обезщетението при неизползване на отпуска от майката

  чл. 53 КСО – относно обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

  НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските.

  “Трудово право”, проф. В. Мръчков;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии