Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Искам да запиша детето в детска градина. Mission impossible или има надежда?

Автор:
Искам да запиша детето в детска градина. Mission impossible или има надежда?

Задължителните необходими документи за записване в държавна детска градина са следните:

 1. Заявление по образец (може да се изтегли от тук);
 2. Удостоверение за раждане на детето;
 3. Лични карти на родителите. Ако заявлението се подава от друг човек е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно със заверени ксерокопия на личните карти. Допустимо е вместо оригинал на личната карта на втория родител да бъде представено ксерокопие;
 4. Удостоверение за настоящ адрес (съвпадащ с адреса, посочен в информационната система като адрес на местоживеене на детето, който е в района на градината) – това е необходимо само ако адресът в поне една от личните карти на родителите не съвпада с адреса, посочен в системата.;
 5. Служебна бележка от работодателя на майката – тя трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице – управител, изпълнителен. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността на майката, дата на постъпване и адрес на местоработата;
 6. Служебна бележка от работодателя на бащата – датата на издаването трябва да е след датата на класирането;
 7. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – в оригинал;
 8. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето – в оригинал. Въпросът “за” и “против” ваксините е спорен и дискусионен и много родители решават да не ваксинират децата си или поне да не поставят всички ваксини. Един от задължителните документи за записване в детска градина обаче е имунизационният паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето и то в оригинал. Затова след като планираме да запишем детето на детска градина трябва да му поставим задължителните ваксини.

Какви са правилата за прием в частните детски градини?

Ако нашето семейство успее да събере нужните средства, можем да помислим и за частна детска градина. Главните преимущества на частните занимални са както по-добрата материална база, така и допълнителните занимания по спорт, езици и изкуства. Всяка частна детска градина има индивидуални изисквания за прием, но общото с държавните е, че задължително трябва да подадем заявление за кандидатстване по образец, както и да представим акта за раждане на детето и попълнена здравна карта с всички имунизации.

А ако правата ни са нарушени?

Контрол върху правилата за прием в общинските детски градини се осъществява от Дирекция “Образование” във всяка отделна община. Ако смятам, че правата на детето ми са нарушени, трябва да подам подробен писмен сигнал до съответната дирекция. Ако искам да се оплача от реда в държавна или частна детска градина, трябва да се свържа с Дирекция “Организация, контрол и инспектиране” на МОН.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

  чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА – относно правото на местното управление да решава самостоятелно въпроси в сферата на образованието.

  Закон за закрила на детето (ЗЗДет):

  пар. 1, т. 11, букви „б” и „в” ДР

  § Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от МЗ

  чл. 12, ал. 2 от Наредба №15 – относно съхраняването и воденето на имунизационния паспорт.

  Закон за предучилищно и училищно образование

  чл. 55 – 72 ЗПУО – относно организация и съдържание на предучилищното образование

  § Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община, Приети с Решение № 381 по Протокол № 92 от 23.06.2011

  2.3.5. от Правилата – относно санкциите ако при записване родителите не могат да докажат с документи фактите, декларирани по всеки критерий;

  3.1. от Правилата – относно общите и социални критерии за класиране на деца, кандидатстващи за място в държавна детска градина на територията на Столична община.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии