Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правната екипировка на моята командировка

Автор:
Правната екипировка на моята командировка

В случай че на някакво основание мога да ползвам безплатен транспорт, аз нямам право на пътни, а ако пътувам по намалени тарифи пътните ми се изплащат по тези тарифи, независимо дали съм се възползвал от намалените тарифи. Това означава, че ако имам намаление за влака, което важи за пътуване във втора класа, но реша да си взема билет за първа класа, аз ще трябва сам за заплатя разликата в цената.

 • Дневни пари – това са пари, които ми се дават, за да покрия разходи по време на командировката, различни от тези за пътуване и нощувка, напр. разходи за храна. Те могат да ми бъдат връчени в началото, преди да отпътувам в командировка или да ми бъдат предадени след това – според политиката на фирмата, в която работя.

Когато съм командирован в страната, размерът на дневните зависи от това дали ще нощувам на мястото, където съм командирован.

– полагат ми се 20 лева, ако нощувам в мястото, на което съм командирован, когато то е различно от мястото, в което фактически живея;

– полагат ми се 10 лева, ако няма да нощувам в мястото, на което съм командирован.

Когато съм командирован в чужбина. Напр. за Германия е 35 евро, за Япония – 5500 йени, за Русия – 35 щатски долара и т.н., максималният размер на дневните зависи от това в коя държава ще изпълнявам служебните си задължения. Няма пречка да похарча и повече пари на ден, но ще трябва да ги извадя от собствения си джоб. Освен това не ми се полагат дневни пари ако на мястото на командировката има целодневно безплатна храна, напр. ако съм настанен в хотел при условията на т.нар. “ол инклузив” (all inclusive).

 • Квартирни – това са парите с които разполагам, за да си платя нощувката в мястото на командировка. Те ми се възстановяват ВПОСЛЕДСТВЕ, след като докажа разход за хотел/квартира с командировъчно, касова бележка и фактура.

-Не мога да си позволя да си наема президентски апартамент, защото в заповедта за командироването ми е определена максималната стойност на нощувката. Нямам право на квартирни ако ползвам държавна или обществена квартира или ако съм командирован в населеното място, където по принцип живея аз или моето семейство. Ако са ми определени 20 лв. за квартирни, но едната нощ спя в мотел срещу 10 лв, не може за следващата нощ да си резервирам хотелска стая за 30 лв, а отново разполагам с 20 лв.

-При командировка в чужбина максималният размер на квартирните е различен, в зависимост от държавата, в която съм командирован. Напр. за Великобритания е 100 английски лири, за Норвегия – 145 евро и т.н.

Какво ще получа?

За дните, през които съм командирован, освен пътни, дневни и квартирни, аз трябва да получа възнаграждение. Това възнаграждение е не по-малко от брутното ми трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, през който е командироването.

Какво трябва да направя след като приключи командировката?

В 3-дневен срок от завръщането си от командировка в страната аз трябва да изготвя отчет за извършената работа. Ако съм бил командирован в чужбина разполагам с по дълъг 10-дневен срок за изготвяне на доклад за извършената работа.

Актуализирал Стела Парушева.

 • Източници

  § Кодекс на труда:

  чл. 121, КТ – относно командироването на работници и служители;

  чл. 215, КТ – относно обезщетението при командироване;

  чл. 228, КТ – относно определянето на възнаграждението при командировка;

  § Наредба за командировките в страната:

  чл. 2, НКС – относно дните, които се включват в командировката;

  чл. 4, НКС – относно трудово възнаграждение и командировъчни пари;

  чл. 8, НКС – относно реда за командироване;

  чл. 9, ал. 1, НКС –  относно съдържанието на заповедта за командироване;

  чл. 11, ал. 1, НКС – относно пътните пари;

  чл. 13, НКС – относно пътуването с лично превозно средство;

  чл. 16, НКС – относно пътуването при намалени тарифи;

  чл. 19, НКС – относно дневните пари;

  чл. 26, НКС –  относно квартирните пари;

  чл. 27, НКС – кога не се изплащат квартирни пари;

  чл. 29, ал. 1, НКС – относно отчета за извършената работа.

  § Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина:

  чл. 5, НСКСЧ – относно реда за командироване;

  чл.6, ал. 3, НСКСЧ – относно командировка без да се издава заповед;

  чл. 11. ал. 1, НСКСЧ – относно общата годишна продължителност на командировките;

  чл. 13, ал. 2, НСКСЧ – относно пътните при пътуване със самолет;

  чл. 14, НСКСЧ – кога не се изплащат пътни пари;

  чл. 15, ал. 1, НСКСЧ –  относно изплащането на дневни, квартирни и пътни;

  чл. 38, ал. 1, НСКСЧ – относно доклада за извършената работа;

  Приложение 2, НСКСЧ – Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове