Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяване

Автор:
Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяване

Правото ми на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а ако съм сляп по рождение или ослепял  преди постъпване на работа – от датата на заявлението ми с което кандидатствам, за да ми бъде отпусната пенсия. Аз трябва да подам заявлението в 2-месечен срок от датата на инвалидизирането. Ако пропусна този срок и подам заявлението след срока, моето право на инвалидна пенсия възниква от датата на подаване на заявлението, а не от датата на инвалидизиране.

Пример:

1 януари 2017 – дата, на която съм инвалидизиран

след 3 месеца подавам заявление за инвалидна пенсия т.е 1 април 2017

=> ако съм одобрен, получавам пенсия считано от 1 април, а не със задна дата от 1 януари, както би следвало, ако бях спазил срока, т.е аз не получавам плащания за 3 месеца, които бих получил, ако бях спазил срока.

За какъв срок ще получавам инвалидна пенсия?

Пенсия за инвалидност, когато съм навършил възрастта за пенсия за осигурителен стаж и възраст се отпуска пожизнено. В противен случай има срок, който се определя от ТЕЛК и се вписва в решението им.

Необходими документи за отпускане на инвалидна пенсия поради общо заболяване:

Ако постоянният ми адрес е в друга държава, с която България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, аз трябва да представя медицинска документация от тази държава.

Къде представям документите за получаване на инвалидна пенсия?

Заявлението и останалите документи се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

Кой може да подаде документите за получаване на инвалидна пенсия?

Аз мога да го подам лично, чрез мой законен представител, чрез последния ми осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице. Ако съм дете, което е настанено извън семейството ми при близки или роднини, приемно семейство и т.н, то някой от тях може да подаде заявлението и останалите документи.

Не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване. Какви други помощи мога да получа от държавата?

Ако не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване аз мога да получа социална пенсия за инвалидност: Трябва да съм навършил 16 години и да имам трайно намалена работоспособност от 71 процента или повече. За този вид пенсия няма други изисквания, на които трябва да отговарям.

Ако нямам нужния осигурителен стаж, но съм инвалид поради общо заболяване, то аз имам право на социална помощ.

Пълномощно за получаване на пенсия – на тази страница.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Кодекс за социално осигуряване

  чл. 72 от КСО – относно процент на загубена работоспособност

  чл. 74 от КСО – относно правото на инвалидна пенсия поради общо заболяване

  чл. 74 ал. 2 от КСО – относно инвалидите по рождение

  чл. 94 от КСО – относно пораждането на право на инвалидна пенсия

  чл. 68 от КСО – относно пожизненото отпускане на пенсия за инвалидност

  чл. 90а от КСО – относно социална пенсия за инвалидност

  чл. 11 ал. 3 от КСО – относно социалната помощ

  § Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

  чл. 3 от НПОС – относно документите за кандидатстване за инвалидна пенсия

  чл. 1 от НПОС – относно начините и възможностите за подаване на заявлението

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии