Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Ваксините! Отказвам да имунизирам детето си! Последиците?

Автор:
Ваксините! Отказвам да имунизирам детето си! Последиците?

Медицинските специалисти в учебните заведения са задължени да регистрират здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в техните картони. Но медицинските сестри в учебните заведения или тези към личните лекари не могат да извършват имунизации и ваксинации. Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват само и единствено от лекар. 

Какви негативни последици може да има, ако откажа да имунизирам себе си или детето ми?

 • Да ми спрат месечните помощи за отглеждане на дете. Правото на социално подпомагане е свързано с изпълнение задължението за имунизиране. Когато подавам молба-декларация по образец за отпускане на социални помощи, аз трябва да приложа и служебна бележка, която да удостоверява извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, което не е навършило една година.
 • Детето ми може да не бъде прието в детска градина. Задължителен документ за прием в детски градини е този, издаден от личния лекар и съдържащ информация, че на детето са извършени всички задължителни имунизации до този момент.
 • Ако не имунизирам детето си, това означава, че извършвам административно нарушение. Глобата за мен като родител или настойник при първо неявяване за задължителна имунизация ще бъде от 50 до 100 лева, а за повторно неявяване – от 100 до 200 лева. Моят личен лекар също може да бъде глобен, защото пациентите му не са имунизирани.

Важно! Санкциите и ограниченията няма да са приложими спрямо мен, когато детето ми не е ваксинирано поради медицински противопоказания. Имунизациите могат да бъдат правомерно отложени от лекарите само по медицински причини. А когато се налага отлагане за повече от три месеца, това може да стане само с решение на областна специализирана комисия с участие на епидемолози, педиатри, невролози и инфекционисти.

Имунизацията на моето дете може да бъде отложена при наличие на медицински противопоказания. В закона са изброени множество такива, а някои от тях са:

 • Активна форма на туберкулоза;
 • Декомпенсиран сърдечен порок;
 • Диабет, тиреотоксикоза и надбъбречна недостатъчност в стадий на декомпенсация;
 • Остри възпалителни заболявания на централната нервна система (менингити, енцефалити) – имунизациите на преболедувалите лица се отлагат за срок от една година след оздравяването;
 • Хронични активни хепатити и чернодробна цироза;
 • Инфекции на пикочните пътища – имунизациите се отлагат до един месец след оздравяването;
 • Автоимунни заболявания – имунизации се прилагат след влизане в ремисия и след консултация с профилиран специалист;
 • Епилепсия – имунизации се прилагат след влизане в ремисия и след консултация с профилиран специалист;

Противопоказания има и за отлагане на имунизациите при новородени деца, като например:

 • Остри инфекциозни заболявания;;
 • Съпътстващо лечение с кортикостероиди;
 • Неонатални гърчове с изключение на тези, дължащи се на преходни електролитни или метаболитни нарушения.
 • Недоносеност – като в този случай имунизациите срещу хепатит тип Б и туберкулоза се започват при достигане на тегло 2000 г, стабилно клинично състояние и липса на други противопоказания. А останалите се провеждат след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане.

Отлагането по медицински противопоказания се извършва от лекарите след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при остри инфекциозни заболявания.

Ако случаят е такъв и детето ми има трайни противопоказания за имунизиране то все пак има право да бъде прието в детска градина. Също така имам право и на месечни помощи за отглеждане на дете, доколкото отговарям и на останалите условия. Но при подаване на заявлението трябва да приложа служебна бележка, че задължителните имунизации не са извършени поради отлагане по медицински противопоказания.

Много родители не желаят да подлагат децата си на задължителни имунизации поради най-различни съображения, но от юридическа гледна точка със своите решения Върховния административен съд и други инстанционни съдилища са приели, че задължението за извършване на имунизации по Българския имунизационен календар не противоречи нито на Конституцията, нито на международното право. Поради това от юридическа гледна точка въпросът е решен – имунизациите са задължителни. Това означава, че въпреки всичко, ние можем да изберем дали да се имунизираме или не, но ако не го направим, това ще доведе до административно наказание и други ограничаващи ни санкции. Освен юридическите последици има риск от възникването на сериозни заболявания при хора, които не са имунизирани, а това само по себе си води до риск за общественото здраве и появата в съвремието на болести, които отдавна са останали в миналия век.

При нередности относно моята имунизация или тази на моето дете, аз мога да се обръщам за информация или да сигнализирам за нередност Районната здравна инспекция. 

Актуализира Стела Парушева

* От рубриката ни “Предложи Право”.

 • Източници

  § Закон за здравето

  чл. 58 от ЗЗ – задължение за имунизиране

  чл. 58 ал. 1 от ЗЗ – относно спиране на добавките за дете

  чл. 209 ал. 3 от ЗЗ – относно глоба при липса на имунизация

  чл. 86 от ЗЗ – относно право на информация

  § Наредба 3 за здравните изисквания към детските градини

  чл. 3 ал 2 т. 5 от Наредбата – относно изискване за удостоверяване на извършени имунизации при приемане в детска градина

  чл. 4, ал. 3 – относно приемане в детска градина въпреки липса на имунизации

  § Правилник към Закона за социално подпомагане

  § Имунизационен календар на РБългария

  § НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

  чл. 7 от Наредбата – относно задължението на медицинските специалисти в учебните заведения да вписват информация относно извършените имунизации на учениците

  чл. 15 от Наредбата – относно задължението на личните лекари да извършват имунизации

  чл. 20 от Наредбата – относно случаите, в които не се провежда имунизация

  чл. 26 от Наредбата – относно надзорът на РИЗ над имунопрофилактиката

  Закон за семейни помощи за деца

  чл. 7, ал. 4 – относно изискването за предоставяне на служебна бележка за извършени имунизации за дете над 1 година

  чл. 8, ал. 1, т. 4 – относно изискването за предоставяне на служебна бележка за извършени имунизации за дете до 1 година

  Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца

  чл. 17, ал. 17 – относно отпускане на месечна помощ за дете над 1 година при липса на ваксини по независещи от родителите причини

  чл. 25, ал. 4 – относно отпускане на месечна помощ за дете до 1 година при липса на ваксини по независещи от родителите причини

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Владимир Иванов

Владимир Иванов

автор

Владимир е учил Право в СУ, а преди това Бизнес и предприемачество в Babson College, САЩ. Занимава се активно с доброволчество, но в момента е активно фокусиран върху работата му във финансовия сектор.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове