Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Тревогите на една получена призовка

Автор:
Тревогите на една получена призовка
 • Ако съм редовно призован, не мога да откажа да се явя пред съда и да дам показания – това е мое основно задължение като гражданин към обществото, а и подлежа на глоба, ако не се явя – от 50 до 1000 лв.
 • Ако поради важни причини не мога да се явя на място в съда, т.е. ако напр. лежа в болница с тежка травма, мога да поискам да бъда разпитан другаде.
 • Преди да започне разпитът, съдът се осведомява за моята самоличност, като ми задава последователно въпроси за името; адреса, на който живея; семейното положение; образованието; дали съм осъждан или не, както и дали по някакъв начин съм заинтересован от изхода на делото. Напомня ми за отговорността, която нося при лъжесвидетелстване – лишаване от свобода до 5 години.
 • След това давам обещание да казвам истината, само истината и нищо друго освен истината.
 • Разпитът ми се провежда в присъствието на страните по делото. На него не присъстват другите призовани свидетели, които още не са дали показания.
 • Мога да откажа да дам показания, ако:
  • представлявам някоя от страните по делото напр. съм неин адвокат;
  • съм в родствена връзка с някоя от страните, като от значение е да съм роднина по права  или съребрена линия; (напр. син, дъщеря, майка, баща, баба, дядо; брат или сестра;)
  • както и роднина по сватовство от 1ва степен; (тъст и тъща, свекър и свекърва, зет и снаха;)
  • съм в брачна връзка с някоя от страните, т.е. неин съпруг, както и бивш съпруг или живеем на съпружески начала.
 • Мога да откажа да дам отговор на конкретен въпрос, ако това би причинило на мен и/ или близките ми вреди, опозоряване, както и би предизвикало наказателно преследване спрямо нас. За да се възползвам от тази възможност обаче трябва да посоча конкретните причини пред съда.

Важно! За явяването си в съда като свидетел имам право да ми бъде заплатено парично възнаграждение (за пропуснатия работен ден) и разноски (напр. транспорт до съда). За да ми бъде присъдено обаче, трябва да направя искане за това до края на заседанието, в което давам показания.

 • Източници

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК)

  чл. 38 ГПК – относно адреса на връчване;

  чл. 39 ГПК – относно връчването на представител;

  чл. 40 ГПК – относно съдебния адресат;

  чл. 41 ГПК  – относно задължението за уведомяване;

  чл. 43 ГПК – относно начина на връчване;

  чл. 44 ГПК – относно удостоверяването на връчването;

  чл. 46 ГПК– относно връчването на друго лице;

  чл. 47 ГПК – относно връчването чрез залепване на уведомление;

  чл. 49 ГПК– относно мястото на връчване;

  чл. 57 ГПК – относно съдържанието на призовката;

  чл. 58 ГПК– относно редът за връчване на призовката;

  чл. 163 ГПК– относно задължението за свидетелстване;

  чл. 166 ГПК– относно правото на отказ от свидетелстване;

  чл. 168 ГПК– относно правото на свидетеля на възнаграждение;

  чл. 170 ГПК– относно обещанието да се каже истината;

  чл. 171 ГПК– относно провеждането на разпита.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии