Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да си осиновя дете?

Автор:
Как да си осиновя дете?

Към регионалната дирекция по социално подпомагане има действащ Съвет по осиновяването, който съобразно особеностите на постъпилите деца в регистъра за осиновяване и лицата, които чакат в регистъра на осиновителите, преценява кое дете, на кой осиновител да бъде предоставено.

 1. Регионалната дирекция за социално подпомагане е тази, която ме уведомява писмено за решението на Съвета по осиновяване, с което ми се предоставя възможност да осиновя дадено дете и да се запозная с личните му данни.
 2. Дирекцията по настоящия адрес на детето оказва съдействие за осъществяване на личния ми контакт с него.
 3. В срок 1 месец от получаването на уведомлението мога да подам молба за осиновяване до окръжния съд по местонахождение на регионалната дирекция за социално подпомагане. Чрез нея именно подавам и самата молба.  Дирекцията изпраща молбата за осиновяване заедно с преписката в 3-дневен срок от получаването й.
 4. Освен мен, молбата за осиновяване може да се подаде и от родителите на осиновявания или от осиновявания, ако има навършени 14 години.
 5. Окръжният съд разглежда молбата ми за осиновяване в 14-дневен срок от постъпването й. Осиновяването се допуска от съда само когато е в интерес на осиновявания. Решението на съда се обявява в съдебното заседание и след влизането му в сила се изпраща служебно на общината по постоянния ми адрес, както и на съответната регионална дирекция за социално подпомагане.
 6. При отказ за осиновяване от съда, мога да обжалвам решението  в 7-дневен срок от обявяването му пред апелативния съд. Дори осиновяваният може сам да обжалва решението лично, ако има навършени 14 години.
 7. В  14-дневен срок от постъпване на жалбата съдът се произнася и неговото решение е окончателно.
 8. Мога писмено да се откажа от детето или да не подам молбата за осиновяване в срок, която също се счита за отказ от такова. Тогава детето се предлага за осиновяване на следващия подходящ осиновяващ. Отказът ми или неподаването на молбата в срок се отбелязва в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване.

Прекратяване на осиновяването се налага в следните случаи:

 • Ако в последствие след осиновяването се установи несъответствие от моя страна относно условията, на които трябва да отговарям като осиновител;
 • Ако извърша тежки провинения или се появят други обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между мен и осиновеното дете;
 • При пълно осиновяване, ако почина само аз или заедно със съпруга/та ми, съдът може да прекрати осиновяването; а при непълно – когато почина аз или осиновеното от мен дете и няма низходящи роднини, осиновяването се прекратява и преживелият наследява починалия.

Любопитно:

Ако съм служителка на трудов договор и осъществям осиновяване на дете, до 5-годишна възраст, имам право на отпуск от 365 дни от деня, в който съм приела детето, докато то навърши 5-годишна възраст.Ако работя по трудов договор и сам осиновя дете, също имам право на посочения отпуск.

Този отпуск може да се ползва и от съпруга ми осиновител или от родителите ни, след като са минали 6 месеца от деня, когато сме приели детето, докато то навърши 5 години. В този случай моят отпуск се прекъсва, докато се ползва от съпруга ми. 

Мога да загубя правото на посочения отпуск: 

 • ако детето почине;
 • ако осиновяването бъде прекратено;
 • ако детето започне да посещава детска ясла, детско или учебно заведение.

Важно! Времето, през което съм в отпуск, ми се признава за трудов стаж и ми се заплаща парично обезщетение.

 • Източници

  § Семеен кодекс (СК):

  чл. 77 от СК – относно кой може да бъде осиновяван;

  чл. 78 от СК – относно кой може да осиновява;

  чл. 79 от СК – относно разликата във възрастта на осиновявания и осиновяващия;

  чл. 80 от СК – относно забраната за осиновяване между роднини;

  чл. 81 от СК – относно забраната за осиновяване от две лица;

  чл. 83 от СК – относно регистрите за деца за пълно осиновяване;

  чл. 84 от СК – относно вписването на деца в регионалните регистри за пълно осиновяване;

  чл. 85 от СК – относно националния регистър за осиновяващи – пълно осиновяване;

  чл. 86 от СК – относно разрешението за вписване на осиновявани в националния регистър за пълно осиновяване;

  чл. 94 от СК – относно съвета по осиновяване;

  чл. 95 от СК – относно определянето на осиновяващ;

  чл. 96 от СК – относно подаване на молба за пълно осиновяване;

  чл. 98 от СК – относно обжалване пред окръжния съд за отхвърляне молбата за осиновяване;

  чл. 100, ал. 2  от СК – относно пълното осиновяване;

  чл. 101, ал. 1 от СК – относно пълното осиновяване;

  чл. 101, ал. 2 от СК – относно съставянето на нов акт за раждане на осиновения;

  чл. 102 от СК – относно непълното осиновяване;

  чл. 106 от СК – относно основанията за прекратяване на осиновяването;

  чл. 107 от СК – относно прекратяване на осиновяването при смърт.

  Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

  Закон за закрила на детето(ЗЗакД):

  чл. 4, ал.1, т.3 от ЗЗакД – относно гарантираната  закрила на детето при осиновяване;

  чл. 6а, ал. 4 и ал. 13 от ЗЗакД  – относно отговорностите на органите за закрила на детето;

  чл. 23, т. 10 от ЗЗакД – относно мерките за закрила в семейна среда;

  чл. 29, т. 4 от ЗЗакД – относно прекратяването на настаняване извън семейството с осиновяването.

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 164б от КТ – относно отпуска за осиновяване на дете до 5 годишна възраст.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове