Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво задължително трябва да знам за споразумението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие?

Автор:
Какво задължително трябва да знам за споразумението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие?

Какви други обезщетения биха ми се дължали при постигнато споразумение с работодателя ми да напусна работа?

В зависимост от гореописаните основания:

1. Ако трудовият ми договор е прекратен при взаимно съгласие, а именно на основание чл.325 т.1 от Кодекса на труда, работодателят не ми дължи никакво обезщетение освен дължимото ми възнаграждение за съответния месец и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

По отношение на дължимото ми обезщетение за безработица (Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването), полагащо ми се от бюрото на труда, то е минималният размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който съм внесъл или дължа осигурителни вноски във фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на договора ми, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, който за 2018 г. е 9,00 лв.

2. Ако трудовият ми договор е прекратен по инициатива на работодателя ми срещу уговорено обезщетение, то обезщетението за безработица от бюрото на труда се изчислява въз основа на натрупания ми до момента общ трудов стаж:

 • ако имам до 3 години стаж, през което време съм се осигурявал за “Безработица”, то аз ще получавам обезщетение в продължение на 4 месеца;
 • при стаж от 3 години и 1 ден до 7 години – срокът на обезщетение е 6 месеца
 • за стаж от 7 години и 1 ден до 11 години, обезщетението се плаща в продължение на 8 месеца;
 • за стаж от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца обезщетение;
 • за стаж от над 15 години – 12 месеца.

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на прекратяването на трудовия ми договор, ако:

 • съм подал заявление териториалното поделение на Националния осигурителен институт в тримесечен срок от тази дата;
 • съм се регистрирал като безработен в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Паричното обезщетениe за безработица се изплаща от Националния осигурителен институт по декларирана от мен лична банкова сметка.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Кодекс на труда 

  чл. 224 – относно обезщетението за неизползуван платен годишен отпуск
  чл. 325 т. 1 – относно прекратяването на трудовото правоотоношение по взаимно съгласие;
  чл. 331 – относно прекратяването на трудовото правоотоношение срещу уговорен обезщетение;
  § Кодекс за социално осигуряване
  чл.54а – относно правото на обезщетение за безработица и задълженията за регистрация в Агенцията по заетостта;
  чл.54б – относно размера на паричното обезщетение за безработица;

  чл.54в – относно срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица;

  чл. 54ж, ал. 4 – относно начинът на плащане на паричното обезщетение.

  § Закон за задълженията и договорите

  чл.13 – относно обвързаността на предложителя с отправеното предложение;
  § Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г.
  чл.12 – относно минималния размер на обезщетението за безработица.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове